HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 079. - No. 015.

Date 1682. október 12.
Description

2 old. magyar, egyszerű másolat.

Text

„Inventarium” Összeírás: majorságban gabona szalmában, vetés, állatok.
Inventarium rerum incliti principis Emerici Thököly de Kesmark, in castello Lelesziensi et allodio ad idem spectanti.
Leleszi majorság
Gabonavagyon 198 kassai köböl.
Kiskaposi majorság
Dézsmagabona vermekben 200 kassai köböl.
Leleszen vagyon:
Asztag 2. – Egyikben vagyon kereszt 206, másikban vagyon kereszt 230. – Egy csomóban, kit most csépelnek, volt kb. 30 kereszt. – Leleszi majorsági földben vagyon bevetve 62 kassai köböl. – Vagyon azon földben puri tritici 40 kassai köböl. – Item gabonavetés vagyon 50 kassai köböl.
Kiskaposon vannak földek bevetve 15, melyekben vagyon obsidocz vetés 25 kassai köböl.
Majorság bor vagyon az leleszi pinczében 21 hordó. Gabonán vett bor 3 hordó.
Szarvasmarhák száma: A leleszi majorban vagyon öreg tehén 2 – Tavalyi borjú 5 – Idei borjú 2 – Item sertés marha vagyon 5
Item az leleszi kastélyhoz vagyon város 2, úgymint Lelesz és Nagykapos.
Item falu nyolcadfél, úgymint: Kiskapos, Viszoka, Sislocz, Lukácsnak a felek Ungvár megyében, item Polyán, Csermő, Vidácska, Szalóka Zemplén vármegyében.
Thököly Imre kamarája által Leleszen foglalt javak.
(Zemplén m.): Lelesz – Kiskapos

Content provider