HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 079. - No. 014.

Date 1682. április 9.
Description

3 old. magyar, eredeti.

Text

„Inventarium”, melyet a vármegye officiálisai készítettek. Összeírás: részletes leltár: berendezés, eszközök, élelem, állatok, a kápolna apparamentumai.
Inventarium super rebus quibuslibet mobilibus in castello Lelesziensi / a hátlapon: in prepositura Lelesziensi post discessum reverendissimi domini Andree Szelepcsényi hominum repertis.
Őszi vetés be van vetve, káddal n-o 57, melyekben van kb. 130 kassai köböl. – Refectorium házban vagyon: egy öreg kádban rozsliszt 8 kassai köböl. – Egy öreg serfőző üst. – Egy boroshordó árpa vetni való 2 kassai köböl. – Egy boroshordó gyümölcs. – Egy kassai köböl borsó. – Egy kassai véka dió. – Egy hordó rozs boroshordóban. – Malomkőre való három nagy vaskarika. – Két öreg lánc malomhoz való. – Három vaskarika – Öt erős vascsap malomhoz való, és többféle vas is. – Két kővágó csákány. – Egy öreg fúró malomhoz való. – Kopott szántó vascsoroslyástól. – Kertbeli öntöző rézfazék. – Két káposztás gyálu. – Egy lisztesláda üres. – Konyhán: Két nyárs. – Egy rossz rostély. – Egy rossz serpenyő. – Fatányér 7. – Két rossz szita. – Három ólomtál. – Konyhaházban: Két asztal. – Három tekenyőcske. – Egy tormareszelő. – Egy vagdaló kés. – Vasrosta 1. – Sáfárházban: Két vasmázsa – Két vaskereszt – Egy ólom mosdó medenczéstől. – Kapu között: Szakalos N-o 11. – Ágy nélkül való csője 3. – Janicsár puska 2. – Muskotály 3 – Aczél nélkül 2 – Dárda 1 – Seregbontó 4 – Kalmárházban: Két hordó almaecet. – Egy asztal, egy ágy. – Sütőház eleiben: Fiókos szuszék, benne három köböl gabona. – Sütőházban: Két szék – Egy tekenyő – Egy rézfazék. – Felső puszta palotában: Négy taraczk – Egy vassisak – Porkoláb keze alatt 5 lakat. – Pinczére való lakatok 4. – Palotában: 1 kerekded asztal – Apró szék 7 – Bőrös szék 2 – Egy ágy az úr palotájába való. – Köpű méh 12 – Tehén 2 – Tulok 1 – Tavalyi borjú bikácska 2 – Üsző 3 – Sertés, marha 7 – Szopós malacz 5
In predio Kiskaposiensi:
Gabona 15 kassai köböl – Azonkívül ugyanott gabona 10 kassai köböl, 2 quadrans. – 10 hordó holmi portéka.
A nagykaposi Sebesténi András részére 1681-ben beszolgáltattak 438 frt.
1682. április 8-án a bíró átadott 8 forintot; Hátralék 153 frt.
Conscriptio rerum ecclesiae Sanctae Crucis de Lelesz ibidem repartarum.
Monstrantia aranyos 1 – Egy gyöngy koszorúcska felül a kereszten 1 – Kehely tányérostól három aranyos 3 – Egy ezen felül kehely, akiben Szt Sacramentum szokott lenni 1. – Missale 3 – Casulae öt cum stolis et manipulis 5 – Albae cum humeralibus 4 – Abrosz oltárra való 8 – Antipendium 6 – Keszkenő oltárra való 10 – Corporalé 4 – Purificatorium 14 – Bursa 5 – Superpelicium 3 – Szőnyegh 1 – Egy pár régi ón ampulla patenával együtt – Rituale 4 – Zászló processiora való 2 – Gyertyatartó ezüstös 6 – Réz gyertyatartó 2 – Thuribulum ezsüt, egy kanálkával – Thogae pro pueris ministrantibus 4 – Csengettyű 4 – Vánkos missal alá való 5 – Ezüst triangulare 1 – Ezek a sekrestyés gondozása alatt.
Szelepcsényi András halála után kamarai kezelésbe vett javak.
(Zemplén m.): Lelesz – Kiskapos

Content provider