HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 066. - No. 009.

Date 1689. február 27.
Description

Egykorú kamarai másolat, latin, 4 pag.

Text

„Conscriptio et aestimatio Bonorum Zolyomiano Fiscalium…”, melyet a Szepesi Kamara prefekturája készített.
Dioszegh:
Telkek, lakosok egy része nemes, erdélyi 182 telek fejedelemtől kapták, parancsára tartoznak fegyverre kelni, semmi paraszti munkával nem tartoznak, sem ajándékkal. – Kocsma és mészárszék használatáért fizetnek, értéke.
Mihályfalva:
28 telkes jobbágy, 6 puszta telek. – Elhagyott telkek is. Földesúrnak semmi munkával nem tartoznak. Censust fizetnek, összege, értéke
Oltomány:
23 lakott telek, 15 subinquilinus – Lakosok igával dolgoznak, ahogy parancsolják. Karácsonyra tyúkot adnak. Sertésekből tizedet adnak. Földesúri rétek, szénahozamuk, értékük.
Szántók, nagyságuk holdakban. Földesúri szőlő.
Nagylétha:
Disznók mellett juhokból is tizedet adnak. 36 lakott egész telek, 120 gabona telek.
Székelyhid:
16 lakott egésztelek, 41 puszta telkes. Elhagyott nemesi kuriák, szántóik bőségesen annak, mivel számukat pontosan nem tudni, nem értékeli. Allódiális szőlő, elhagyott. Vám, mivel a török Váradot bírja, nem jövedelmez. Négy teljesen elhagyott falu, csak a nevük.
Albis:
8 lakott, 24 puszta telek.
Zolyomi-féle fiskális javak.
(Bihar m.): Dios Szegh (oppidum) – Mihályffalva – Albis – Oltomány – Nagy Létha – Székelyhid

Search result navigation
Content provider