HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 066. - No. 010.

Date 1689. február 27.
Description

Egykorú latin kamarai másolat 4 pag. aláírás nélkül.

Text

Becslés
„Extractus Bonorum Fiscalium in comitatu Bihariensi existentium…” melyet a Szepesi Kamara prefekturája készített
Szentjób:
Külön értékeli a várat és a várost. Birtoktörténeti adatok, birtokosok neve. A többi falunál csak az értékét tünteti fel. Végösszeg: 87908 ft. – Felsorolja a váradi török és a távolság miatt össze nem írt falvakat is.
Fiskális javak.
(Bihar m.): Szentjóbi vár tartozékai: Szentjób – Szentmiklós – Toti – Sárszegh – Szent Imre – Palyi Ujlak – Száldobágy – Csohály – Micske – Királyi – Terebes – Ujfalu – Papfalva – Várviz – Közepes – Terje – Alsó Darna – Toma – Sós Telek – Barom Lak – Láz – Szent Lázár – Sánczi – Palota – Tód – Nagykereki – Keresztes – Henczida – Dioszegh – Mihályfalva – Albis – Oltomány – Nagy Létha – Székelyhid

Search result navigation
Content provider