HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 066. - No. 008.

Date 1688
Description

Eredeti, latin 6 pag. Fol. form. saját kezű aláírások és gyűrűspecsét lenyomata praesentálták: 1689. február 27.

Text

Összeírás
„Bona olim familiae Zolyomi Nagy Kerek dicte, quae tempore rebellionis Emericus Theököly sibi occupavit”
Készítette: Serkei Ferenc zólyomi provisor.
Keresztes:
Jobbágyok nincsenek, csak jövevények. Munkával nem tartoznak, csak taxát fizetnek. Ha nem tetszik nekik a hely vagy földesúr elmehetnek1 ft. lefizetése mellett. Szántók, rétek, szőlők nincsenek az ő részükön, csak földesúr-én. Taxa összege.
Nagykereki:
Lerombolt vár, csak egyes részein állnak a falak. Birtoktörténeti adatok.
Nagykereki Zolyomi-féle javak, melyeket Thököly Imre magának kisajátított.
(Bihar m.): Keresztes – Hencida – Nagy Kereki

Search result navigation
Content provider