HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 052. - No. 017.

Date 1675 körül
Description

248 old., német nyelvű, helységenként készített külön összeírások utólag egybefűzve, dátum és hitelesítés nélküli fogalmazványok.

Text

(Conscriptio urbarialis) "Beschreibung und Schätzung" felirattal, a Budai Kamarai Adminisztráció készítette a Hofkammer utasítására. Dátumát az írásforma, a tartalom alapján véleményeztük, megerősíti ezt a szövegben előforduló, utólag kihúzott "den 18 August 1695" dátum a siklósi összeírásnál.
Siklós város:
98 lakos név szerint, 98 ház. Fiúk, lányok. Ökör, ló, tehén, borjú, juh, kecske, sertés, méh. Szőlőterület. Búza, árpa, rozs és zab vetés, kölesvetés. Szénahozam. A város fekvése, méretei, erődítései, városfalak, épületek, tornyok, kőházak. Szántóterület összesen 1000 hold "sowohl bebaute als auch öde", kaszálóterület összesen 300 Tagwerk-nyi. Megművelt és puszta szőlőterület. Lakott sessiók száma 98. Készpénz census a sessiók után, á 37 Ft. 52 napi évi robot készpénz értéke, á 12 den a kilencedek készpénz értéke 900 Ft. Kocsma és mészárszék jövedelme 100 + 30 Ft.
Siklós vár:
Leírása, méretei, várárkok, mocsár. Belső beosztása: lakóhelyiségek, nagy termek "ein gross gemauerter Zwinger, worinnen ein halbwarmer (!), fliessender(!) Bad". A vár és város egyösszegű becslése.
Nagy Harsány:
Zsellérrobot évi 9 nap vagy terménykilenced, készpénz értéke 300 Ft. Keresztény földesúrnak török időben készpénz census, 20 Ft. Török földesúrnak "100 Aspert" készpénz (oszpora: török ezüstpénz) és tizedek. Török császárnak robot. Jövedelem összege 522 Ft 24 den a török időben.
Kis Harsány: Török földesúrnak házak utáni kp census 50 Ft.
Totfalu:
Török földesúrnak sessiók utáni készpénz census 50 den és vajszolgáltatás "1 oka Schmalz" 18 den értékben.
Harkány: Egész falu együttes készpénz censust fizetett, 6 Ft, a keresztény földesúrnak.
Pisky: "Grunddienst" készpénzben, á 3 Ft.
Szabocza: Malom a községé, 6 Ft készpénz censust kap utána a földesúr.
Baranya megyei birtokok a Fiskus és magánbirtokosok kezén. (A helynévfelsorolás újból megtalálható az UC 52: 18/6 alatt, ahol a helynevek után betűjelzések találhatók, amelyek azonosak az UC 52: 17 helységei összeírásánál olvasható betűjelzésekkel, így megállapítható, hogy az UC 52: 18/6 eredetileg az UC 52: 17-hez tartozott, mint tartalomjegyzék az összeírás végén. Az UC 52: 17-ben csak számmal jelzett 36 praediumot név szerint felsorolva megtaláljuk az UC 52: 18/6-nál.
Siklósi uradalom:
Siklós oppidum kincstári birtok – Nagy Harsány, Draskovich b. – Kis Harsány, Draskovich b. – Totfalu, Draskovich b. – Igut: Tessenfay Miklós b. – Ipáczfa: Draskovich b. – Visko, Draskovich b. – Rad, Zrinyi b. – Harkan, Draskovich b. – Derehőt, Draskovich b. – Kemes, Zrinyi b. – Czepely, kincstári b. – Pisky, Zrinyi b. – Szaporcza, kincstári b. – Czun, kincstári b. – Gernifa, Zrinyi birtok – Tesfenfa, kincstári b. – Czehy, Zrinyi b. – Szertahel, Zrinyi b. – Palkona, Kincstári b. – Maith, kincstári b. – Gortisan, kincstári b. – Kovaczith, Draskovich b. – Szabocza, Zrinyi b. – Kőrős, Zrinyi b. – Harasti, Zrinyi b. – Nagyfalu, Draskovich b. – Gashat, Zrinyi b. – Petert, Zrinyi b.
Zrinyi birtokok: (Névtelen falu) – Gatzfalu – Bölley – Czapacz – Daratz – Laskofalu – Kisfalu – Bán – Baranyavár, ismeretlen birtokos – Monostor – Saparza – Uytok – Rácz Woya
Draskovich birtok: Feyerfalu
Zrinyi birtok: Billan
Ezt a fenti helynévfelsorolást újból megtalálhatjuk az UC 52: 18/5-nál, sőt az itt csak szám szerint említett 36 lakatlan praediumot ott név szerinti felsorolásban olvashatjuk.

Search result navigation
Content provider