HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 052. - No. 072.

Date 18. század
Description

22 oldal, német nyelvű, másolati példány.

Text

(Conscriptio), amelyet a Baranya megyei kuriális falvakról készítettek a török megszállás megszűnte után.
Szentgenes:
7 nemes, jobbágy névvel, fiak, lányok. Állatállományuk: lovak, ökrök, tehenek, borjak, disznók. Telkük nagysága. Elvetett búza, árpa, zab, rozs köblök. Falu kiterjedése, határai. Török idők alatti házak 9. Puszta telkek. Birtoktörténeti adatok. Török időkben ker. földesúr neve, robotnapok. Török földesúr neve, robot, tizedet adtak. Török császárnak pénzzel adóztak.
Ranotfa:
Malom, rossz. 8 jobbágy névvel.
Katatfa:
6 jobbágy névvel. 34 hold bevetett, 66 hold puszta szántó, 50 kaszásnyi rét. 100 hold erdő, tüzi- és kisebbfajta épületfa. Rossz malom.
Dencsháza:
8 jobbágy névvel. 22 hold bevetett, 80 hold puszta szántó, 60 kaszásnyi rét. Kétköves malom. 60 hold erdő tüzifára és kisebbfajta épületfára.
Boka (Bottyka):
4 jobbágy, 3 nemes névvel. 23 hold vetett, 70 hold puszta szántó, 20 kaszásnyi rét.
Nagypeterd:
18 jobbágy névvel. 45 hold vetett, 30 hold puszta szántó, 30 kaszásnyi rét.
Szenterzsébet:
5 jobbágy névvel. 150 hold vetett, 100 hold rossz minőségű szántó, 20 holdnyi jó, 40 kaszásnyi rossz rét. 160 holdas erdő épület és tüzifára (tölgy és bükk).
Nagyvagy:
5 jobbágy névvel. 450 holdnyi jó szántó, 450 kaszásnyi rét, 200 kapásnyi puszta szőlő. 150 hold eléggé elpusztult erdő.
Kispeterd:
5 jobbágy névvel. 100 hold jó, ugyanannyi rossz minőségű szántó, 80 kaszásnyi jó és rossz rét, 40 holdas erdő tüzifára. Nagy puszta szőlők, ha művelnék, 4 holdnyi lehetne.
Düneberke:
6 jobbágy névvel, másutt laknak. 200 hold jó, 30 hold rossz minőségű szántó, 60 kaszásnyi jó és rossz rét, 200 holdas erdő, jó és rossz szőlő, ha művelnék, 20 kapásnyi lenne.
Nemeske:
5 jobbágy névvel. 150 hold jó föld, 100 hold rossz minőségű, erdővel keverten, 180 kaszásnyi rét.
Kuriális falvak, Baranya megye: Szent Geness – Ranotfa – Katotfa – Denshaza – Bojtka – Nagy Peterd – Szent Erzsébeth – Nagy Vagy – Kis Peterd – Düneberke – Nemeske

Search result navigation
Content provider