HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 052. - No. 016.

Date 1716. május 2.
Description

31 oldal, latin nyelvű, aláírással, 8 pecséttel hitelesített eredeti (A következő lapon extractus ugyenezektől a "comissarius vellicus" által rendelt összegekről.)

Text

(Conscriptio) urbariális adatokkal, melyet a Rákóczi-féle felkelésben résztvettek, vagy abban meghaltak elkobzott javairól készítettek. Az összeírás birtokonként sorolja fel az összes volt vén birtokost.
Szernyacze:
Nemesi kúria. Káposztás és gyümölcsös kert, kenderföld. Szántók három forgóban, 120 "árvai mensura" vetéskapacitás. Rétek szénahozama 6 szekér.
Oszadko:
2 katonaság az állatállományt elrekvirálta (ez nincs a szövegben??). Malom. Sertéshízlalás. Igás és gyalog robot.
Lestine:
Juhtized. Termények: búza, zab, árpa, tatárka. Nemesi kúria. Igavonó állattal rendelkezők hetente három nap, a többiek kívánság szerint gyalogrobotot végeznek. Malom egy kerékkel.
Felsőkubin:
Állatállomány a kubinyi birtokon: ló, ökör, juh. A Meskó birtokon: ló, ökör, juh, méh. Szántók 3 nyomásban.
Revisnye:
Subinquilinus a földesúr kenyerén él, gyalogrobotot végez, földesúri szántót használ.
Kis Biszterecz:
Malomjövedelem. Mixtura vernalis (tavaszi, kétszeres?). Rozs, búza. Sertéshízlalás.
Geczel: Malom jövedelem.
Lubló:
"In portione Lubelliensi". Konfiskálásból visszaváltott portio, házifelszerelés és állatállomány. Tehenek és juhok visszaváltása készpénzért és terményekért: búza, rozs, zab, tatárka.
Komnyatna:
Fiscus bellicus requirálásai: sörfőző és pálinkafőző üst; termények: búza, rozs, árpa, zab, tatárka, bab, polanta.
Istyebne:
Földesúri allodium. Szántók három forgóban; őszi és tavaszi vetéskapacitás. Malom és halastó.
A jegyzék végén feljegyzések "fiscus bellicus" requirálásairól (emeletes kőház).
Zmeskál család, Kulinyi család, Meskó család, Reviczky család, Medveczky család, Hallyó Mihály, Medzihradszky, Dedinszky, Ferczik, Kelmesi János és mások, Árva, Bars, Szepes és Nyitra megye.
Árva megyében:
Zmeskal család portiói: Szernyacze – Oszadko – Lestine – Prilip Bars megyében – Moravcse Bars megyében
Kubinyi és Meskó portiók: Felső Kubin
Reviczky-javak: Revisnye
Medveczky-javak: Kis Biszterecz
Hellyo, alias Csaplovics Mátyás portiója: Jeszenye
Medzihradszky-család portiója: Medzihradno
Baicsi György portiói: Geczel – Biszterecz
Zmeskal-portiók: Turik – Marczelovszky – Komnyatna – Lublo (Szepes megye)
Dedniszky család portiói: Dedina
Ferczik és Medveczky portiók: Medvedcze
Néhai Kelmessi János javai: Istyebne – Velicsna – Ürmin (Nyitra megye)

Search result navigation
Content provider