HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 036. - No. 047.

Date 17. század vége
Description

9 oldal latin, egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal, 2 oldal német fogalmazvány.

Text

”Conscriptio” Összeírás: subditusok név szerint, állataik, postfunduália, török földesúr, török adó, úrbéres szolgáltatás, a keresztény úrnak.
Földrajzi fekvés, szántók, rétek, termékeny kertek, erdő, tölgyes, tűzi és épületfa, legelők, sessiok után készpénz cenzus, robot készpénz értéke, deserták készpénz értéke, zsellérszállások robotja, török időben keresztény a földesúrnak: vaj, széna kilenced, török császárnak fejpénz, török földesúrnak: tized, vaj, széna, tűzifa, robot, malmok, kocsma, mészárszék, híd, vám nélkül. Lakosok név szerint, sessiok, fiú és lánygyermekek. Állatállomány: igásállatok, juh, kecske, sertés, méh. Termények: gabona, zab, köles, szőlők. Szénahozam. Zsellérek más házában.
Zichy Imre birtoka.
(Veszprém m.): Papkeszi

Content provider