HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 036. - No. 046.

Date 1701. január 2.
Description

9 oldal latin, eredeti.

Text

”Consignatio”, melyet Gosztony János pozsonyi harmincados készített. Összeírás: birtokosok, cenzus, úrbéres szolgáltatások, vetés, szőlők.
Minden helységnél: régi és jelenlegi birtokosok
Paks:
Hajdúk és katonák lakják többnyire, ezek nem végeznek jobbágyrobotot, helyette egy évi összegben készpénzben adóznak, szőlőhegy jó minőségű bor, erdő, őszi és tavaszi vetések, mindenki annyit vethet, amennyit akar, ugyanez áll a rétek kaszálására is, termény és bor tized.
Madocsa:
Termény kilenced a földesúrnak, tized a kincstárnak, készpénzcenzus, szőlők.
Pataj:
Kincstárnak tized, a földesúrnak egy évi összegben készpénz.
Pentele:
Vándorló, változó, rác lakosság, szőlőhegyek, az összeírók elől eltitkolt prédiumok: Zil, Zavas, Zemes, Bigacs, Csery.
Paks és tartozékai. (Fejér, Tolna m.).
Paks oppidum – Paly praedium – Akalos praedium – Gyapa praedium – Csampa praedium – Bér praedium – Madocsa – Körtvényes praedium – Kormó praedium – Böcske oppidum – Hada praedium – Őrs praedium – Szőlős praedium – Szt. András. praedium – Várrév praedium – Veyte praedium – Patay Solt – Zilid praedium – Szt. Király praedium – Apostagh (Solt m.) – Gerjen – Vikle praedium – Pentele – Apostagh alias Baracs praedium – Almas – Érd – Lovas Berény – Szt. Miklós praedium – Bikád praedium – Borjad praedium – Bogyoszló – Felső Hodos – Alsó Szt. Iván praedium – Zil praedium

Content provider