HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 031. - No. 009.

Date 1691
Description

18 oldal latin, eredeti.

Text

”Extractus urbarii” Mokos István táblai esküdt készítette. (Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.)
Birtoktörténeti adatok birtokosok nevével. – Birtokosok szerint falvanként. – Jobbágyok névvel. – Fiaik neve. – Állatállomány (ló, tehén, borjú, juh). – Telek nagysága, mindenkié 1/4. – Irtványföld, szőlőbarázdák, rétek nagysága. – Elhagyott telkek névvel feltüntetve, ki fizet utána. – Lakott és elhagyott zsellértelkek névvel. – Malom – Cenzus: Szent György és Szent Mihálykor minden negyed telkes 31 dénárt fizet, karácsonykor 20-at; nagyböjtben 1 heringet vagy 6 dénárt, kalácsért 6 dénárt, borsó, köles, xxx adnak közösen, és kenderköteget; Szent Györgykor borjú helyett közösen adnak 3 forintot; húsvétra 1 bárányt adnak vagy 75 dénárt fizetnek. A vetésért búzát, rozsot, zabot adnak, farsangkor vajat adnak közösen, vagy megváltják; tehénsajtot adnak 2-t, vagy megváltják; minden telek után 6 tojást vagy 3 dénárt; Pünkösdkor telkenként 1 icce vajat, fél ludat, 2 tyúkot, 1 sajtot, vagy megváltják; Karácsonykor telkenként 1 kappant és 1 kalácsot, vagy megváltják; Mindenszentkor közösen adnak 16 uncia sáfrányt, vagy megváltják; Karácsonykor hízódisznó-váltságot adnak, közösen 6 forintot. – Száraz kocsmáért 4 hordó bort adnak. – Bárányból, kecskegidából kilencedet adnak a földesúrnak. – Brinzát adnak. – Földesúr szőlőjébe 400 karót adnak telkenként. – Hegyjogból befolyó bormennyiség. – Minden munkát, rendest és rendkívülit tartoznak elvégezni. – Vargák 1 pár bocskort készítenek a földesúrnak, takácsok vásznat adnak. – A vár helyreállítására földesúr és jobbágyok közösen fizetnek 8 forintot.
Homonnai-féle javak.
(Nyitra m.): Lezerthi sive Podola – Vagyocz

Content provider