HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 031. - No. 008.

Date 1691
Description

21 oldal latin, egyszerű másolat.

Text

”Aestimatio” (Becslés: UC 31 : 7 becsértéke.) Készítette: a Szepesi Kamara számvevő hivatala. A Homonnai javak értékelése az 1690-es urbárium alapján.
Soltészségek száma falvanként, értéke (feltünteti ha rutén). – Rutén papok 2 évenként vágó barmot adnak földesúrnak konyhára, értéke. – Cenzust fizető telkek száma, értéke. – Zsellérek, elhagyott zsellértelkek száma, értéke. – Homonnán kastély, értéke. – Telkek száma, értéke. – Cenzusa régen 800 forint volt, melyből a földesúr 100 forintot adott az ungvári jezsuitáknak, most 300 forint a cenzus. – Kocsma serfőzővel, értéke. – Malom a Ptava patakon, bizonyos zsidó szokta bérbe venni 500 forintért, értéke. – Allódiumok helységenként, Homonnán fundusa elhagyott, rebellisek elpusztították (és még sok más helyen) kertek értéke. – Szántók 3 nyomásban, nagyságuk kassai köbölben, értéke. – Rétek, nagyságuk szénahozamban, értéke. – Szőlők, hozamuk hordóban, értéke. – Malmok, helyük, kövek száma, jövedelmük, értékük. – Kocsmák, helyük, jövedelmük. – Révek, vámok, helyük, jövedelmük, érétkük. – Serfőzők, jövedelmük, értékük. – Két makkos erdő, értéke. – Fűrészmalmok helye, jövedelme, értéke.
Homonnai-féle fiskális javak. (Ung, Zemplén m.)
Hosszúmezői kerület: Sztakcsin – Rosztoka – Hosztouicza – Poseliana – Ladomir – Ialova – Valaskocz – Bela – Hosszúmező
Homonnai kerület: Homonna (oppidum) – Kudlocz – Helmecz – Jeszeneo – Eörmezö – Barko – Breszto – Zavatka – Volova – Porubka (nunc praedium) – Kis Kemencze – Stephanocz – Behanocz – Kupon – Olkakrtva – Vitizocz – Gresocz – Zemplén (oppidum) – Uasarhely
Vilagi Krajnik: Olsanko – Csertész – Habur – Palota – Borow – Mezeö Laborcz – Rokito – Zbojna – Also Csebenye – Vilagh
Udvaj Krajnik: Ruszka – Zutala – Parthucocz – Telepocz – Alsó Jablonka – Felseö Jablonka – Lyubisse – Velepole – Koskocz – Hankocz – Paczkocz – Kohanocz – Udua – Maskocz – Dzedaczo – Papin – Szinna (oppidum) – Ulics – Ulicskriv – Zboy – Patak – Topolya – Rovina

Search result navigation
Content provider