HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 031. - No. 010.

Date 1670 körül
Description

14 oldal magyar, másolat keltezetlen, korára tartalma utal.

Text

”Urbarium Homonnense” (Összeírás: úrbéres szolgáltatások részletezése.)
Soltészségek száma, Szent György és Szent Mihály adója. – Vajdaságkor vajda és konyhapénzt fizetnek. – Nyúlért 6 dénárt, károlymadárért 2 forint, nyestért 3 forint, rókáért 2 forintot fizetnek. – Pokrócért 2 forint, hevederért 25 dénárt fizetnek, viaszért, mézért, vajért 1 forint 50. – Vágómarháért 90, „vajda tyúkért” 9 den. – Strongáláskor „kerti öreg baranyt” hatot adnak, vagy megváltják, gyapjúért fizetnek, egy ideig bárányt adnak, 2 sajtot..– Hat köböl zab adó, 1 köböl vajda zab, 1 köböl csendőr zab. – Két ludat, 12 tyúkot, 12 tojást adnak. – Papság minden két éven ökörért fizet. – Más években „czerkótul” hat forint viaszt, hevedert ad; disznótizeddel tartozik. – Fizető egész telkesek száma. – Elhagyott telkek száma Szent György adójuk 75 den., Szent Mihály duplája. – Vajdaságkor vágóbarom pénzt adnak 40 den. – Nyúlért, vajért, mézért, vajda tyúkért fizetnek. – Strongalaskor kerti öreg bárányt adnak, vagy megváltják, gyapjúért fizetnek. – Zsindely adót fizetnek. – Telkenként kita kendert, 1 ludat, 12 tyúkot, 12 tojást adnak. – Juh, méh, pázsitdisznó dészmával tartoznak. – Aki tized disznót ad, 1 köböl zabbal tartozik. – Makkoltatásért tizeddel tartoznak. – Vajdáláskor zabot és csődőr zabot adnak. – „Csapova pénzt” 10 forintot fizetnek. – Vajda bárányt fizetnek. – Falu bírság 11 forint. – Pálinkafőzésért fazekanként 1 forint. – „Száraz borért” háromszor fizetnek 12 dénárt. – Nyestért fizetnek. – Soltészek adnak két jaloviczát, jobbágyok egyet Homonán szőlőhegy árendát fizetnek dézsma helyett, „vagy terem a szőlő hegy, vagy nem”. – Vendégfogadó. – Veleitén jobbágyok névvel. – Vámosnak adott utasítás 20 pontból. – Több falu nem tartozik vámmal, mert a hidakat csinálják és tartják karban.
Homonnai-féle javak. (Nyitra, Zemplén m.)
Mezőlaborczi kerület: Csertész – Habura – Boro – Mező Laborcz – Palota – Rokitocz – Nyágó – Alsó Csehenye – Olsinko – Vilagh – Eörmezö – Homonna (oppidum) – Kudlocz – Vasarhely – Velleita – Szinna (oppidum) – Velopolya – Koskocz – Dzedaczo – Jeszenö – Helmeczke – Kis Kemencze

Search result navigation
Content provider