HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 031. - No. 007.

Date 1691. december 23.
Description

21 oldal latin, eredeti.

Text

”Aestimatio”, melyet Vas Gáspár készített az 1690-es urbárium alapján. (Becslés: subditusok száma, úrbéres szolgáltatások becsértéke.)
Soltészségek száma falvanként, értéke. (Ha rutén, feltünteti). – Rutén pap 2 évenként 1 vágómarhát ad a földesúr konyhájának, értéke. – Cenzust fizető lakott telkek száma, értéke. – Elhagyott telkek száma, értéke. – Lakott és elhagyott zsellértelkek száma, értéke. – Vannak elhagyott soltészi és papi telkek. – Homonnán kastély, értéke. – Városban a telkek száma. – Cenzus részben a földesúré, részben a turóci jezsuitáké. – Kocsma serfőzővel földesúré, értéke. – Malom, bizonyos zsidó szokta bérbe venni, értéke. – Falvak után az allódiumokat értékeli, sok az elpusztított. – Allódiális szántók nagysága (Homonnán 3 nyomásban), nagysága, értéke. – Allódiális rétek hozama, értéke. – Malmok helye, nagysága, jövedelme, értéke. – Kocsma jövedelmek, értékük. – Vámok, révek helye, jövedelme, értéke. – Makkos erdők (2) jövedelme, értéke. – Fűrészmalmok értéke.
Homonnai-féle javak. (Ung, Zemplén m.)
Hosszú Mezöi kerület: Hosszú Mezö – Sztokcsin – Rosztoka – Rosztovicza – Pcselina – Ladomer – Jalova – Valaskocz – Bela – Hosszú Mezö
Homonnai körzet: Homonna (oppidum) – Kudlocz – Helmecz – Jeszenö – Sörmező – Barko – Breszto – Zavota – Volova – Porubka – Kis Kemencze – Stephanocz – Balanocz – Olkakrtva – Kupon – Vitizocz – Oresocz – Zemplén (oppidum) – Vásárhely
Világi Krajnik (körzet): Olsinko – Csertész – Habur – Palota – Borow – Mezö Laborcz – Rokito – Zboina – Alsó Csebine – Világh
Udvai Krajnik (körzet): Zutola – Partuzocz – Telepocz – Alsó Jablonka – Felső Jablonka – Lyubisse – Vélopole – Koekocz – Hankocz – Facskocz – Kohanocz – Udua – Makocz – Dzedaczo – Papin – Szinna – Olics – Olicskriva – Patak Topolya – Hovnina

Search result navigation
Content provider