HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 029. - No. 024.

Date 1689
Description

5 oldal latin, egyszerű másolat.

Text

"Conscriptio", melyet Nagy György provisor készített. (Összeírás: subditusok neve, állataik, allódiális javak.)
Birtoktörténeti adatok, birtokosok neve. Kállón nemesi telkek, egyiken a provisorátus háza fából, nád tetővel, salétromfőző cseréptetővel hozzácsatolva. Másik telken a fiscusi mészárszék áll. Az alsóvárosban csűr helye, mellette mező, melyet már szántóként használnak és vetnek. Szántók 3 nyomásban 400 köböl búzára. Hozzátartozó praediumok, szántóinak, rétjeinek nagysága. – Falvaknál jobbágyok névvel, telek nagysága, fiak száma. Lovak, ökrök, tehenek, disznók száma. Szökevények, katonák, koldusok feltüntetve. Elhagyott telkek száma. Elhagyott helyeknél telkek száma, szántók, rétek nagysága. Makkos erdők (magyar nevek). – Censust vagy egyáltalán nem fizetnek, v. különböző összegű pénzt. Munka vagy nincs, vagy földesúr kívánsága szerint. Tason zsellérek 15 napot dolgoznak, Encsencsen 12-őt. Tason száraz malom. Fejértón szabad költözködési jog. Encsencsen a jobbágyoknak juhaik és méheik is vannak. Földesúrnak gabonából, disznóból, juhból és méhből tizedet adnak.
Kállói fiskális javak.
(Szabolcs m.): Kálló – Szállas (praedium) – Borbély Telek – Szegegyhaz – Feir Tó – Samson – Kis Léta – Mihalydi – Bökeny – Szakoly – Sima – Hugyai – Hatház – Vid – Geszteréd – Bólt – Gelse – Parlag – Balkány – Patroho – Bérencz – Tuser – Dombrád – Tass – Demecser – Encsencs

Content provider