HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 029. - No. 025.

Date 1696. augusztus 20., Kálló
Description

8 oldal latin, egyszerű másolat, 4 pld.; két másolat, melyet Ternyey János coadjutor készített, 1715. április 16. Kassa keltezésű.

Text

"Conscriptio", melyet Rupprecht Fülöp Maximilian készített. (Összeírás: allódiális javak, subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatás.)
Nemesi telkek, egyiken a provisorátus új háza, kocsmával, serfőzővel, mészárszékkel. Hozzátartozó szántók 4 nyomásban, nagyságuk. A mocsárnál csekély rét, 5 szekér szénát ad. Egy mérföldnyire a várostól 1 mérföld széles, ugyanolyan hosszú terület, szántón kívül legelő 100 ökör és 1000 juh számára, ezenkívül 130 szekér szénát ad. – Falvaknál jobbágyok névvel, fiak, testvérek száma; telkek száma. Ökrök, tehenek, disznók száma. Ujfehértón pénzcensus, lefizetése után szabadon költözködhetnek. Földesurak neve. Mindenütt különböző összegű pénzcensus. Tasson zsellérek évi 12 napot dolgoznak, másutt földesúr tetszése szerint. Nemesi kúria elhagyott kerttel. Makkos erdő társbirtokosokkal közös.
Fiskális javak.
(Szabolcs m.): Kalo – Uy Feyrtho – Szegeginaz – Domrad – Tusier – Pap – Berencs – Mihaly – Encz Encz

Content provider