HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 029. - No. 023.

Date 1688. március 20.
Description

13 oldal latin, eredeti, 2 pld.

Text

"Conscriptio", melyet Nagy György provisor készített. (Összeírás: subditusok neve, állataik, allódiális javak.)
Tulajdonosok neve. Kállón nemesi telkek, egyiken a provisorátus háza fából, nádtetővel, salétromfőző zsindellyel. Fiscusi kocsma egész éven át mér bort, rác kocsma bortaxát fizet. Egyik telken mint mondják régen 3 műhely volt. Az alsóvárosban régen csűr volt, ököristálló és béresek kunyhója. Mellette mező, melyet rétnek kaszáltak, de mivel közel van a várhoz, a katonák, városiak és átutazók lovai, barmai elrontották. – 31 évvel ezelőtt a biztos az allódiális földeket nyomásra osztotta, 300 köblös; a megmaradt részt a helyőrség sorsbúzással egymás közt osztja szét. Hozzátartozó praediumok, deserták. – Falvaknál jobbágyok névvel, telek nagysága, fiak száma. Lovak, ökrök, tehenek, disznók száma. Elhagyott telkek száma. Desertáknál csak a telkek számát (nemesi kúriát), szántó nagyságát, rét szénahozamát írja. Erdők makkoltatásra. Tasson kuriális rét nincs, sorshúzással osztanak évenként. – Census mindenhol csak különböző összegű pénz, esetleg az sem. Munka földesúr kívánsága szerint. Tizedet ritkán tüntet fel, akkor is csak annyit, hogy földesúrnak nem adnak. Kállón egy elhagyott telekre földesúr malmot hozatott.
Fiskális javak, kállói provisoratus.
(Szabolcs m.): Kallo – Szallas (praedium) – Borbely Telek – Racz Feirtó – Szegegyház – Samson – Gelse – Szakoly – Mihalydi – Bököny – Sima – Hugyai – Bathaz – Vid – Parlag – Geszteréd (praedium) – Bolt (praedium) – Kis Leta – Balkány – Halasz – Patroha – Tass – Tuser – Dombrad – Demecser – Apagy – Puszta Szolnok – Magy

Content provider