HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 027. - No. 006.

Date 1673. szeptember 2.
Description

1. 16 oldal latin, egyszerű másolat.
2. Töredékes összeírás 1673-as adatok alapján, beírva a szatmári vár 1644-es összeírása is.

Text

(Összeírás: falvanként a telkek száma.)
Jobbágyok, sessiók. Földesúri szőlők jobbágyok művelésében. Földesúri szántók kapacitása. Zsellérek, deserták. Rétek szénahozama. Oláh települések, oláh lakosok. Földesúri allódium (Medgyes), makkerdők. Az egyes helységekben lévő nemesi kúriák leírása. Malmok (sok helyen). – Cigányok (Penige). Szőlőskertek (Darah). Rutén jövevények (Nagysadány). Háromnyomásos gazdálkodás (Csenger), kétnyomásos gazdálkodás (Szatmár). Halastavak (Nagyerdőd). Földesúri allódiumok (Soos, Darhocz). Török, tatár és német miatt elnéptelenedett falvak. – A nagybányai ércolvasztó leírása: öntőház, pénzverőház, választóház (ezüst és arany szétválasztására), valczfaragó ház, próbáló ház, "depet" ház.
Konfiskált javak: Berény Ferenc, Somlai István, Egressi János, Csomaközi Zsigmond, Csáky István gróf stb. javai. (Ugocsa, Szatmár, Sáros, Ung, Heves m.)
Perényi Ferenc: (Ugocsa m.): Nagyszőlős – Kupán – Vörös Martony – Sarad – Alsó Sarad – Alya – Ujfalu – Ardó (a Tiszánál) – Felsőháza (Fekőháza) – Verecze – Királyháza – Szatzfalva – Gyula – Komlós – Nagy Tarna – Csarnafő – Ujfalu
Egressi János (1670) konfiskált javai. (Ugocsa m.): Karaszfalva – Keresztur – Szőlősvégh – Egres – Fanczika – Verbocz – Rakocz
Somlay István konfiskált javai: Vezka – Bottpalad – Kispalad – Dobroka – Sasvary – Tamas Váralja – Ujváros város – Parlagh – Josepháza – Medgyes város és Atya
(Szatmár m.)
Mikolay Boldizsár (1672): Mikola – Nagy Bánya város – Szárazberegh – Szenyér Váralja – Josepháza – Sima – Terebes (Sáros m.)
Kray Mihály: Szinyér Váralja – Vámfalva – Ujváros város – Szamos – Batisz – Udvari – Felsőfalu – Rakos – Turvikonya – Hirip – Tartocz – Kanyaháza – Komocsány – Parlagh – Csaszló – Kökönyesd – Ura – Tartocz – Bikszád – Ujfalu – Felsőujfalu – Rakos – Komoszan – Buyanhaza – Szamostölök – Illoba – Sebespatak – Monostor és Lipo
Csomaközi Zsigmond (1672): Lazar – Pusztadarocz – Homok – Tatárfalva – Kökényesd – Turcz
Kemény-birtokok (1672): Medgyes vár – Borhida – Apa – Ujváros – Felsőfalu – Bikszád – Tereb – Boyanhaza – Tartocz – Komorzány – Lekencze – Kanyaháza – Turcikonya – Rakos – Pallagh – Vamfalu – Berencze – Patohaza – Monostor – Sikarlo – Barthfalu – Kiskocz – Baticz – Namtü – Udvary – Rakos – Terebes – Nagy Körü (Heves m.) – Fegyvernek (Heves m.) – Pély (Heves m.) – Kys Heves (Heves m.) – Kőtelek (Heves m.) – Királytelke – Varsány
Több tulajdonos (név szerint) konfiskált birtoka Szatmár megyében: Kötse – Cseke – Szinyérváralja – Vasvári – Jarmat – Fülpes – Jakó – Kyssár – Uszka – Cseke – Nagy Szekres – Enczecz – Résztelek – Milota – Korod – Czéczy – Kölcze – Nagy Musay – Hodasz – Filesd – Fülpes – Tunyogh – Nagyár – Ököritó – Lazar – Pusztadarocz – Homok – Ombod – Amocz – Palfalva – Szamos – Szatmár város – Remethe – Nagy Géres (Zemplén m.) – Fernezér
Gálffy Ferenc (1671) Szatmár megyében: Attya – Botpalád – Nagypalád – Pusztadarocz – Parlag – Rákos – Kanyaháza – Tartócz
Egyéb konfiskált javak Szatmár megyében: Krassó – Nagykócs – Kiskócs – Berencze
Gyulaffy László konfiskált birtokai.
(Ung m.): Rosaly kastély – Tiszaberegh – Csaholcz – Kis Namény – Mehtelek – Nagy Hodos – Garbocz
(Szatmár m.): Feketepatak – Adorjány – Berend – Nagy Balad – Komjath – Felső Karaszló – Nagyár – Kisár – Tunyogh – Matocs – Nabrad – Gyarmath
Kender Gábor birtokai Szatmár megyében: Encsen – Nagy Szekeres – Cseke – Korod – Csecse – Milota – Kölcze – Musay – Encsenes – Filesd
Egyéb konfiskált javak: Keresztur – Matisfalva – Majtis – Phulpes – Kinyoch – Nagyar – Kis Namény
Tholdy György (Beregh m.): Remete mező – Palota falva – Pelleske – Méhtelek – Gaczaly – Kis Szekres – Kys Győcz – Vámos Oroszi – Csaholcz – Nagy Palád – Zajta – Nagy Peleske – Tiszabécs – Nagy Komjáth – Felső Karaszlo – Csebe – Parasznya – Ilke – Gemse – Szálka
Deserták: Abrany – Palhaza – Samson – Parlag – Geszteny – Hodak – Csaholy – Kosord – Tunoyg
Egyéb konfiskált birtokok és birtokrészek: Penige (Szatmár m.) – Kömörő – Szakoly praedium – Sárköz Ujlak – Adorján – Darah – Vetés – Lazar – Udvary – Szamosszegy – Berend – Domahida – Vaszar – Szatmár város (szőlők) – Homok – Korod – Remethe – Pallag – Ujváros – Turvekonya – Baghod – Vada deserta – Gyölvesz deserta – Nagy Sadány (rutének)
Farkas Lászlóné, szül. Segnyei Zsófia birtoka ill. részbirtokai: Rosály – Zayta – Méhtelek – Gaczaly – Attya – Czaholcz – Kis Szekeres – Gyarmath – Vámos – Kys Gőcz – Darno – Tiszabecz – Nagy Palád – Nagy Hodos – Kyss Ár – Nagy Komjáth
Csáky István javai, Szatmár megyében: Csenger – Kisnamény – Milota – Bottpalad – Puszta Darocz – Garbocz
Kende Ferencné konfiskált birtokai Szatmár m.: Kák – Szent Marton – Udvari – Oroszfalu – Veresmarth – Géres – Remethe – Lekencze – Komorzan – Tartocz – Bujahaza – Ujvaros – Kányahaza – Piskaros
Egyéb konfiskált javak Szatmár megyében: Vaszari – Ujváros – Borhida – Dányad – Rapolt – Ököritó
Sulyok János konfiskált javai Szatmár megyében: Csenger – Ujfalu – Jánossy – Nyir Megyes – Somkad – Bottpalad – Kispalad – Oroszy – Veléte – Fülpös – Darocz – Gyarmath – Istvándi – Korod
Egyéb Heves megyei konfiskált birtokok: Szent Ivány – Fokoro – Tisza Szőgy – Szász Berek – Jenő – Kőtelek – Tiszasül – Tiszabü – Gyonda
Bélaváry Miklós Szatmár megyei javai: Szatmár vár – Németi város – Nagy Erdőd – Kis Erdőd – Soos – Darhocz – Győrős – Megyes – Alsó Szokond – Felső Szokond – Lophagy – Felső Bodad – Alsó Bodad – Missoka – Kis Nand – Réztelek – Szoldobagy – Apaczafalva – Szénfalva – Mogyoros – Illes Mihaly – Olah Töve Falu – Szeliestye – Pap Biko – Szakallo – Turvekonia – Kanyahaza – Komorzan – Tartocz – Terep – Bikszad – Felsőfalu – Busanhaza – Raksza – Lekencse – Ujfalu – Sándorfalva – Gyertyanfalva – Pusztatelek – Bay falva – Nyegrefalva – Madarasz – Laczfalva – Surgyefalva – Oroszfalu – Nagy Bánya város
(A helynevek birtokegységeken belül ismétlődnek, mert egy-egy helységben több birtokosnak volt részbirtoka. Az ismétlődő helyneveket a tulajdonos nevével jelzett nagyobb birtok-komplexumokon belül az előfordulási sorrendben újból és újból felsoroltuk, a név nélküli, "egyéb" birtok alatt jelölt felsorolásokban az ismétlődést kerültük.)

Content provider