HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 027. - No. 005.

Date 1674. július 12.
Description

12 oldal magyar, egyszerű másolat.

Text

"Inventarium", melyet Ferenczy Ferenc újhelyi harmincados és Árvai István contrascriba készített. (Becslés: uradalmi épületek berendezése, gabona, élelmiszer, allódiális szántó, rét, subditusok név szerint.)
Ráska:
Első része azonos az UC 27 : 4 leltárrészével, továbbiakban. – Gazdasági felszerelések: társzekér oldalára való láda, kocsira való kereszthámfa, vasborona, béres eke, sas formájú szán, sárkány formájú szán. Tejes pince. Élelmiszerkészlet: szalonna, gyümölcs, aszaltak. Egyéb készletek: kender, gyékény, juh- és lóbőrök. – Földesúri majorság állatállománya: kacsa, pulyka, tyúk, béres ökör, fejős tehén. Földesúri majorsági földek: bevetett és vetetlen szántók, kaszálók és rétek, szőlők, halászó vizek.
Imreg:
Földesúri major. Éléstárban: búza, liszt, kősó. Vasborona, átalag, törkölyös kád, gyékény, mérő szapu, kender, len. Sózott káposzta hordókban. Bor vonó korcsolya, szántótaliga ekéstől. Almaecet, borecet kis berbencékben. Fakölyü, borsajtó, vascsikotó, vasas szekér, béres szán, szántóvak bokor, bárd, kapa. Jégverem. – Jobbágyok, fiúgyermekek. Állatállomány. Census készpénz és tyúk; termény- és állattized; robot naponta "Czimborával". – Földesúri szántók, rétek, szőlők; vetések: búza, rozs. Állatállomány: ökör, tehén; szárnyason: liba, tyúk.
Jesztreb:
Állatállomány: bika, tehén, fejős és meddő sertés, méh, tyúk, lúd, pulyka. Census készpénz és tyúk; robot hetente 4 nap. Földesúri szántók, rétek, szőlők. Vetések: búza, árpa, rozs, lencse, len, köles.
Ráskai, imregi és jesztrebi fiskális javak.
(Zemplén m.): Szalok – Hegy – Kis Raska – Nagy Raska – Imreg – Szürnyeg – Nepest – Egress – Szolnokicza – Szniger – Nagy Géres – Kis Ujlak – Jesztreb

Content provider