HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 027. - No. 007.

Date 1690. március 18.
Description

26 oldal magyar és latin, egyszerű másolat.

Text

"Inventarium seu Connumeratio" (Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatások, regáliák.) Készítette Szalatnay István.
Lakosok név szerint, sessiók, fiúgyermekek. Állatállomány: ló, ökör, tehén, juh, sertés, méh. Özvegyek, szököttek, deserták. Census készpénz és tyúk, termény- és bordézsma kilenced vagy tized, robot kívánság szerint, makk erdő után dézsma; idegen jószág után két rész városiak nem adnak dézsmát a sertések után.
Egeres:
Makk és zab szolgáltatás, közösen őz és budai pint vaj. Dézsmát sem a földesúrnak, sem a császárnak nem adnak.
Honak Ujfalu:
Zab v. mák szolgáltatás, budai pint vaj, budai pint méz. "Aki szolgál egy Ft-ot (ad) vágó marháért, aki nem szolgál vágó marhát ad".
Eölyves:
Taxás jobbágy készpénzzel és aratással szolgál.
Vörös Marth:
Méhtized, disznóölés után egy sódar az udvarbírónak.
Nagy Tarna:
Census készpénz és zab, rét után zab, tyúkmegváltás tojással. Oláhok közösen őzzel, vajjal és mézzel szolgálnak a földesúrnak és az udvarbírónak. Sertéstized, juhhuszad, alatta készpénz Juhok után első évben 1 bárány és sajt. Özvegyasszony, ha tovább szolgál földesúrnak tinót ad, udvarbírónak egy forintot; ha nem szolgál tovább férje része "ami torátul és adósságtul" megmarad a földesúré.
Vay Mihály javai. Nagy Szőllős és tartozékai.
(Ugocsa m.): Nagy Szőllős mezőváros – Egeres – Honak Ujfalu – Kis Csongva – Eölyves – Alsó Sarád – Kis Sarád – Vörös Marth – Nagy Tarna – Kis Tarna – Bocsko – Komlós – Batucs – Rakaszi

Content provider