HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 015. - No. 009.

Date 1620. március 31.
Description

23 old. magyar, eredeti.

Text

"Inventarium seu Connumeratio bonorum", melyet Szalay Pál és Komáromy György készítettek. (Összeírás: vár egyes részein lévő gabona, más élelem, bútorzat, szerszámok, edények, bor, vetés, szőlők.)
Füzér vára:
Az inventáriumban hordók, átalagok, csetverek (csetvet), döbönyök, konyhafelszerelések, vízhordó bőrszánok, edények, egyéb berendezési tárgyak felsorolása. – Bútorok, ajtók, ablakok, kemencék leírása. – A váron belül a toronyban és egyéb helyeken található élelmiszerek felsorolása: borsó 2 köböl 1 quarta, lencse 1/2 köböl, köleskása 1 1/2 quarta, liszta 321 köböl (összesen), zab 20 köböl (összesen), árpa 89 köböl (összesen). – Az öreg palotában: fehér cipónak való liszt 35 köböl (+ egyébre 102 köböl), marhának való rothadt liszt 4 köböl (egyéb 5 köböllel), zab 7 köböl, komló 3 köböl, árpa 1 köböl. – Az "öreg ház"-ban: liszt 21 köböl, árpa 192 köböl (+ a tornácon árpa 98 köböl), zab 600 köböl (+ a másik házban 857 köböl), búza 237 köböl "szemről". – A sáfárházban: köles 2 köböl, sáfrány (libra) quarta 3, bors 1 libra, kitta kender 1. – A kapu felett való toronyban: szalonna 13 db., háj 15 db., sajt 1 db., túró 3 db. – Deák-háza felett való félháznak padlásán (padgian): dió 4 1/2 köböl, vadkörte 2 köböl (aszalt), szilva 3 köböl (aszalt), körte 1 1/2 köböl, édes, aszalt, alma 6 köböl. – Boros kis pincében: perényi majorsági bor hordóval 3, pataki erdőbérben adott hordóval 1, perényi dézsmabor hordóval 3, pénzes bor hordóval 8, a földesúr asztalára bor 1 hordóval, méz egy átalagban med. 9, vaj egy kannában icce 12, vaj egy sajtárban icce 16. – Sörös nagy pincében: pénzes bor 9 hordóval, ugyanaz 13 átalaggal, lőre 3 hordóval, lencse 1 köböl, vereshagyma 1/2 csetverrel. – Szenes házban: szalonna 14 db. – Malom-pincében: káposzta 1 hordóval, savanyúkáposzta 1 átalaggal. Másik pincében: sör 3 hordóval. – Ezután rabvasak, ágyúk, lőpor, egyéb fegyverek, óndarabok, ágyúgolyók, majd különböző bútorok felsorolása következik, melyek a különböző elnevezésű "ház"-akban találhatók. (Ajtók, ablakok, kemencék részletes leírása mint az előzőekben is.) – Istállók: 1–1 vályú mindegyikben, kád, csöbör, dézsa. Udvarukon kocsiszín, melyben 1 vasalt kocsi áll. – Sörnevelő-, keverő- és juhászház részletes leírása: juhok száma 196 db., kecskék száma 26 db. – A majorház berendezése. A major kamrájában található: kendermag 1 köböl 1 quarta, kender 100 manipulus (áztatlan), gazdasági szerszámok (kapa, gereblye), edények, tartályok, szerszámok (fúró). Padlásán különböző állatbőrök találhatók. – A majorház nagy udvarán: öreg tehén 16, harmadfűre menő üsző tinó 4, tavalyi üsző tinó 4, tavalyi bikaborjú 3, ötödfű tulok 1, negyedfűre menő tulok 4, harmadfű tulok 3, szántó ökör 6, fahordó ökör 4. Vasas szekér szerszámmal együtt 2 db., vasas "feél zeker" fahordásra 1 db., vas "czikotto" 4 db., eke 1 db., bokor vas 2 db., vasas borona 1 db., talyiga eke alá való bokor 1 db., hordó- és kádalkatrészek. Disznóólban: öreg és süldő együtt 292 db. Majorház udvarán: indiai tyúk kakasával 38 db., lúd gúnárral együtt 16 db., tyúk kakassal együtt 18 db., páva 2 db. – A csűröskertben található: az egyik szuszékban vetésre árpa 80 köböl, a másik szuszékban vetésre zab 150 köböl. A csűr mellett: asztag dézsma gabonából 450 kereszt, 10 kepe, asztag majorsági gabonából 528 kereszt, asztag majorsági gabonából 356 kereszt, asztag majorsági gabonából 572 kereszt, asztag vegyes gabonából 420 kereszt, asztag vegyes gabonából 467 kereszt, asztag vegyes gabonából 472 kereszt, asztag vegyes gabonából 350 kereszt 7 kepe, asztag vegyes tavalyi gabonából 473 kereszt 15 kepe. – A vadkertekben 11 szarvas él. – Őszi vetések: a majorkertnél egy tábla föld cub. ?, a közép mezőre egy tábla föld cub.?, a fölső háza felé egy tábla föld cub.? – Tavaszi vetések: had-ut táblán bevetve árpa cub. 49, uo. bevetve zab cub. 30, uo. bevetve borsó cub. 1 1/2, uo. bevetve lencse cub. 2. – A füzéri hegyen 1 tábla szőlő.
Szinna portio possessio:
Nemesi curia: szoba, berendezéssel, istálló, vályúval, pince. Udvarán: ökör 4; vas eke szerszámostól. Földjein őszi vetés: gabona 33 köböl; tavaszi vetés: árpa 12 köböl, zab 27 köböl. Malom kettő, egy-egy kerekű.
Perény portio possessio:
Szőlőhegyén 3 földesúri szőlő. Földesúri rét 1.
Detek portio possessio:
Van itt asztag búza 300 kereszt. Őszi vetés 10 köblös (búza), tavaszi vetés 10 köblös (zab). Földesúri szőlő 1.
Rozgony portio possessio:
Földjein őszi vetés búza 6 1/2 köböl, őszi vetés rozs 16 köböl, tavaszi vetés árpa 4 köb. 3 quarta, tavaszi vetés zab 16 köb. 3 quarta. Szőlőhegyén két kis darab szőlő az úré. 11 kis rét ugyancsak a földesúré. Malom: 1. Az egyes falvak bíráinál lévő üres hordók felsorolása.
Megjegyzés a restanciákról.
Füzér várának tartozéka.
(Abaúj m.): Füzér vára – Szinna portio – Perény portio – Detek portio – Rozgony portio

Search result navigation
Content provider