HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 015. - No. 008.

Date 1665. szeptember 18.
Description

11 old. magyar, eredeti.

Text

"Inventarium", melyet Szilágyi György, Bálintffy János, Juhász István készítettek. (Összeírás: a vár részei, majorság és melléképületei, berendezés, állatok.)
Füzér vára:
A palánkkerítésen kétfelé nyíló kapu, egy vassarokkal; mellette zsindelyes darabontház. A párkánytól a várhoz karfás falépcső vezet, melynek végén emelcsős kapu áll, összes tartozékaival (fordító agy, retesz stb.). Felvonó-kapu – ugyancsak részletezve -, ezen belül vassal borított várkapu (az inventarium mindig részletesen leírja a kapuk, ajtók, ablakok egyes részeit: ajtónál sarok, pánt, kulcs, lakat – ablaknál tábla, üveg, papír stb.). A kapun belül tömlöc, túlmenve rajta újabb, kétfelé nyíló kapu – közében kőkéményes tűzelőhellyel. Belül rabvasak (részletezve), bútorok, edények és egyéb eszközök találhatóak. – A vár piacára innen hevederes kapu vezet. Itt jobbra a sáfárházat találjuk (ajtó), melyben az inventárium különböző fegyvereket és szerszámokat (fűrész, csákány, nyárs, ásó, fúró, rézmozsár törővel stb.) sorol fel. E mellett áll a sütőház (ajtó) sütőkemencével, benne egy kaloda és egy rossz szék. A konyha (ajtó, ablak) kőkéményes – néhány bútorral. Ezen túlmenve a secretariusok – másutt deákház – házát találjuk (ajtó, ablak), melyben kőkemencét és néhány bútort irnak össze. – Árnyékszék. – Puszta virágoskert, melyben egy eperfa áll. Három vízcsatorna van itt. A mellette lévő örg házban (ajtó, ablak) "kályhás kemencze" és néhány bútordarab. Padlása deszkás. – Ebből egy boltozatos ház (szoba értelemben) (ajtó, ablak), melyben zöld kemence áll és különböző bútordarabok. A következő szoba leírása előbbivel azonos, majd az "ebédlő palota" ismertetése következik (ajtó, ablak, kemence, bútorok, kép). – Innen bolthajtásos szoba nyílik – leírása előbbiekkel azonos. Majd a tárház és egy újabb bolthajtásos szoba következik – berendezése fentiekkel megegyezik. – Folyosón keresztül üres szobába jutunk, ahonnan másik "ebédlő palotába" lépünk, majd az ún. "Rimay-ház" következik. – Kápolna leírása. – Pincék: 1. három kézimalom van itt; 2. alma-eltevésre való állás, hévér és egyéb eszközök; 3. vizes pince; 4. innen a "Szalonnás Ház" nyílik, melyben két háj van. (Mindenütt ajtók, ablakok.) Két kút. – A vár piacáról felmenve a várfokra, egy vigyázóhelyet és három darabontházacskát találunk. A padláson puskapor. A vár fokán lévő tornyocskában óra, minden szerszámával együtt – alatta vigyázóhely. A porkoláb házának leírása berendezéssel együtt. Darabontházacskák. A bástyán sugártarackok. "Czeyk-ház" (cajg-ház: armentarium) a benne lévő fegyverek és lőszerek, valamint egyéb eszközök (sisakok, csigák, rostély, bőrtömlő, vashorog stb.) leltára. – Udvarház a vár alatt – sövénnyel kerítve: egymásba nyíló két zsindelytetős istálló. E mellett borház 600 hordóval és "bor törö korlát minden szerszámával". Ezen túl lóistálló: "a lovak állása padlott", vályúval, a másik lóistálló szénatartó hellyel és néhány bútorral, berendezési tárgyakkal. – A kapu mellett élésházacska, benne három szuszék és két hordó 9 zalai köböl sörnek való árpával. – Szekérszín, melyben 8 kád, 1 sajtó, 2 vasas borona, két méhhez való talyiga található. "Bodnárló szín", alatta két béresszekér – egyik járom nélkül, lőcsoldalak nélkül és egy fahordó fél-szekér. – Kertészház pitvarral (ajtók, ablakok, kemence), melyben 1 hordó hasábos káposzta, 1 hordó gyalult káposzta, 1 hordó üresen áll. – Veteményeskert (ajtókkal), benne 10 méhköpü mézzel és 13 üres. – A sütőházhoz átjáró híd vezet, melyben (ajtók, ablakok) kemence, bútorok, faedények, egyéb konyhaedények (mosogató, mozsár, rosta, teknő stb.) vannak. Innen nyílik egy kőkéményes konyha. – A pitvarból egy ún. "Alsó Ház"-ba és egy másik "ház"-ba jutunk (ajtók, ablakok, kemencék), melyekben különböző bútorok állnak. A padláson 18 üres hordó és 4 hordó aszalt alma van. – Ezen a soron két "fel ház" található folyósóval, melyekből különböző pitvarokba és rekeszekbe nyílik bejárás (ajtók leírása). Az egyik "kis házban zöldmázas kemence", különböző bútorok találhatók. A veteményes kert felől nyíló másik "fel házacska" leltára az előbbivel megegyezik, de fent felsoroltakon kívül még asztal- és ágyneműk is vannak benne. – Két borházacska pitvarokkal (ajtók), melyekben 1 "vonna" (tejterméktartó) tehéntúró és 2 "vonna" vaj található. Ugyanitt bútorok és szerszámok leírása. – Sáfárház (ajtók, ablakok) bútorokkal és háztartási eszközökkel. Mellette öreg konyha (ajtó), melyben kemence és néhány bútor áll. – A vár alatt való majorház: kerítés, kapuk, tornác, ajtók, pitvar és ablakok, kamrák leírása. A csűr felől baromállások vannak. – Másik majorház: az előbbihez hasonló, de benne kemence, bútorok, valamint különböző edények is találhatók. – Baromállás és baromfiólak is tartoznak hozzá. – Csűröskert, melyben egy rossz csűr áll. Benne búzaasztag. Egy öreg szuszékban 260 köböl búza található. (Bejegyzés 1666-ban: "…megdohosodot…".) Emellett sövénnyel kerített gyümölcsös. – Majorság marháinak száma: fejős tehén 19, meddő tehén 3, negyedfű üsző tinó 4, harmadfű üsző tinó 2, negyedfű ökör 4, harmadfű ökör 4, bika 1, tavalyi borjú 16, ezidei borjú 12, öreg sertés marha 122, tavalyi malacok 15, öreg pulyka 15, kisded pulyka 20, lúd 26, tyúk kakasokkal 115. – Másik, sövénnyel kerített veteményeskert. Két pince. – A vár alatt zsindelytetős sörfőző ház, benne: aszalókemence, "sör-hivestő" vályú, kád, sörfőző üst katlannal, merítő, csatorna, csöbör. Az innen nyíló "kis ház"-ban árpaáztató kád, vályú és egy kőkemence található. – A füzéri piacon áll egy mészárszék (ajtó, leeresztő tábla), melyben kád, rézserpenyő, vas-fontok és egy mázsa van.
Pálháza:
Vendégfogadó – fedele rossz – (kapu, ajtók, ablakok részletezése), szekérállás; innen nyílik a pitvar. Két "ház": egyikben kőkemence és néhány bútor található, s innen jutunk a kamrába és a boltozatos torkú pincébe. – A másik szobában "kályhás kemence áll és egy kis konyha tartozik hozzá, melyben négy köpü méh van". – Puszta mészárszék. – Vám. – A falu határában vízimalom – kettő. Az egyik malom szalmatetős, egy bokor kővel, felülcsapó "minden épületivel". Néhány bútordarab is található benne. A másik malom zsindelytetős, egyébként az előzővel mindenben megegyezik. – Deszkametsző fűrész a hozzávaló vasszerszámmal tartozik még hozzá, a malom végében kender- és kásatörő kölyüvel. Van itt még egy szűr-kalló, melyben egy rézüst található.
Vill:
Mészárszék (l. előző leírását). Két malom, egy-egy bokor kövesek.
Mátyásháza:
A falu promontóriumán 2 majorsági szőlő, az egyik 40 kapás.
Nádasdi Ferenc javai. Füzér vára.
(Abaúj m.): Füzér vára – Pálháza – Vill – Mátyásháza

Search result navigation
Content provider