HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 015. - No. 010.

Date 1674. január 15., Füzér
Description

7 old. latin, eredeti.

Text

"Series seu Consignatio Bonorum" (Összeírás: 1671–1673-as évek megyei adója: gabona, széna és pénz.) Készítette: Gillanyi László.
Füzér:
Egész portákból áll. 1671: a limitatio eredménye: búza 22 kassai köböl, zab 22 kassai köböl, készpénzben ugyancsak 22. 1673: 22 kassai köböl búza, 2 szekér széna.
Filkeháza:
Egész portákból áll. 1671: 13 kassai köböl búza, készpénzben is 13. 1672: 17 3/4 kassai köböl búza, +4 kassai köböl búza, 17 3/4 kassai köböl zab, 17,50 készpénzben. 2 lúd, 2 tyúk + 4 kassai köböl zab.
Pálháza:
Háromnegyed portából áll. 1671: búza 14 kassai köböl, zab 12 kassai köböl, tüzifa 3 szekér, készpénzben 12. 1672: búza 14 1/2 kassai köböl, zab 14 1/2 kassai köböl +zab 2 kassai köböl, készpénzben fl. 14,50. Lúd 1 db., gerenda 3 db. 1673: búza 13 3/4 kassai köböl és minden köböl után den. 48.
Villy:
Egész portákból áll. 1671: búza 11 kassai köböl, zab 9 kassai köböl, készpénzben fl. 8. Gerenda 6 db., tüzifa 4 szekér. 1672: búza 11 1/2 kassai köböl, zab 11 1/2 kassai köböl, készpénzben fl. 11,56 +készpénzben fl. 3, + zab 4 kassai köböl, tyúk 3 db., lúd 1 db. 1673: búza 11 1/2 kassai köböl.
Bistye:
1 portából áll. 1672: készpénzben fl. 8 és fl. 8. 1673: készpénzben, mivel a nyugta kétséges módon volt kiállítva újabb fl. 3, + újabb fl. 2, zab 4 kassai köböl, tyúk 3 db., lúd 1 db., széna 2 szekér. 1673: búza 7 3/4 kassai köböl, széna 2 szekér.
Mátyásháza:
Egy negyed portából áll. 1671: készpénzben fl. 2,8. 1672: búza 3 kassai köböl, zab 3 kassai köböl, készpénz fl. 3, gerendákért 45 krajcárt adnak, tüzifa 1 szekérrel. 1673: búza 2 3/4 kassai köböl, minden köböl után den. 48.
Kis-Bosva:
1673: első évben van az összeíró felügyelete alatt, ezért búzából 9 kassai köböllel ad.
Kolbázza:
Három negyed portából áll. 1671: búza 37 kassai köböl, készpénz fl. 9, készpénz fl. 10,64, készpénz fl. 8,96, készpénz fl. 5. 1672: búzáért és zabért készpénzben fl. 56. 1673: búzáért 15 kassai köböllel.
Hotyka:
Egész porta. Contributio (dica) helyett egész éven át megyei ingyenmunkával tartoznak.
Füzér várának fiskális uradalma.
(Abaúj m.): Füzér, egész falu – Filkeháza, egész falu – Pálháza, egész falu – Vill, egész falu – Bestye, részbirtok – Mátyásháza, részbirtok – Kis-Bosva részbirtok – Kolbássa részbirtok (Zemplén m.) – Hotyka részbirtok (Zemplén m.)

Search result navigation
Content provider