HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 051.

Date 1673. szeptember 14.
Description

2 old. latin, eredeti aláírás

Text

„Bona Matthiae Aszalay” c. összeírás, melyet Matthias Freinlich készített. – (Összeírás: ház, allódiális vetés, állatok, gabona.)
Szendrő:
Domus nobilitares (2), melyekhez két mezőre szántóföldek tartoznak. (Egy-egy mező területe holdban és kassai köbölben megadott veteménymennyiségben). Jelenleg elvetve, köbölben. – Csűr. – Puszta kert. – tehenek (2)
Galvátsa:
rét, termése szekér szénában
Szalonna:
határában rét
Perkupa:
Curia nobilitaris, jelenleg jobbágyok és egy özvegy zsellérasszony lakják. A benne lakó jobbágyok neve. – ökör, ló, tehén, sertés – A szőlőhegyen szőlő (bortermése hordóban), varbóci jobbágy műveli.
Varbóc:
Puszta jobbágytelek névvel. – allódiális szőlők (4) – puszta malomhely – jobbágyszőlők után tizedet adnak – A kátai portiok után fizetett évi proventus ötöde Aszalay Mátyásné.
Meszes:
zsellér, semmije sincs – allódiális rét (szekér széna)
Telekes:
vám-rész jövedelme
Aszalay Mátyás javai.
(Borsod): Szendrő oppidum portio – Galváts (Galvácz) praedium portio – Szalonna portio
(Torna m.): Perkupa portio – Varbócz portio – Szény (Szin) portio
(Pest m.): Káta portio – Boldogasszony-Káta – Tót-Almás – Meszes
(Gömör m.): Telekes

Content provider