HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 052.

Date 1621. május 18.
Description

4 old. magyar, eredeti aláírás, pecsét 2 pld.

Text

„Inventarium” – (A kúria, a hozzá tartozó allódiális javak, állatok, vetés, gabona, jobbágyok, zsellérek szám szerinti összeírása.)
Al-Sebes:
curia, köböl, leírása (kemencék, ablakok, bútorok) – A curia mellett majorház, állatállománya: fejőstehén, meddőtehén, tulok, borjú (tavalyi, és öreg), sertés, öreg, fejős juh, juh, meddő jérce, bárány, kos, bak, kecskebak, fejős kecske, kecskegida, meddő kecske, lúd, lúd-fi, tyúk, tyúk-fi, kappan. – kertek: virágos-, veteményes- és gyümölcsöskert – vendégfogadó, bor-sör- és zabárulás hasznával – malom-rész – A majoros minden fejőstehén után fl. 3-t és vajat (12 icce) tartozik adni évente. – A curia mellett konyha, istálló, „de tsak wszeőgében.” – Halastavak. – Téglaégető kemence. – Rétek. – Vetések: őszi gabonavetés (köbölben) – árpa gabonavetés (köbölben) – zab gabonavetés (köbölben) – borsó gabonavetés (köbölben) – lencse gabonavetés (köbölben) – köles gabonavetés (köbölben) – kicséplet gabona: (köbölben) – kicséplet rozs (köbölben) – kicséplet árpa (köbölben) – kicséplet zab (köbölben) – kicséplet tatárka (köbölben) – kicséplet köles (köbölben) – kicséplet borsó (köbölben) – kicséplet lencse (köbölben) – kicséplet kendermag (köbölben) – ecet hordóban és átalagban – szalonna – sódar (bokor-szám) – háj – aszú-szilva (köböl) – liszt – káposzta (hordó)
Szent-Péter:
Vendégfogadó, l. mint Al-Sebes. – sörnevelő, szerszámokkal, haszna forintban – rétek – komlós-kert – malom, három kőre, a negyedik kőnek csak a helye van meg – rész-jövedelem – Gabonavetés köbölben. – árpavetés köbölben – zabvetés köbölben – borsóvetés köbölben
Várallya:
gabonavetés (köböl) – curia nobilitaris – Malom, jövedelme pénzben, ezen felül a molnár két ártányt tartozik hízlalni.
Felsebes:
malom, l. Várallya – tilalmas erdő – tilalmas halas patak – egész- és féltelkes jobbágyok összesen – zsellérek összesen – egész- és félhelyes jobbágyok összesen – zsellérek összesen
Volya:
Lakott itt nagy jobbágy és három zsellér, de határát a Kapyak erőszakkal elfoglalták, erdejét kivágatták, földjeit maguk számára bevetették. – összes egész jobbágytelek – összes fél jobbágytelek – összes zsellértelek
(Sáros m.): Al-Sebes (Alsó-Sebes) – Szent-Péter – Várallya – Fel-Sebes (Felső-Sebes)
A sebesi jószághoz tartozó egész falvak felsorolása: Alsebes – Felsebes
Al-Sebesi jószág: Várallya – Körösfő – Szent-Péter – Senyik (Sennyek)
Portiok felsorolása: Hermány – Nagy-Szilva – Asguth – Volya
Praedimok felsorolása: Chanallos – Eökreösfeő – Magos Hyd – Marthonháza – Muliad (pagus?) – Meggies – Ó-Hermán

Content provider