HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 050.

Date 1675. február 7.
Description

6 old. latin, másolat 2 pld.

Text

„Consignatio” Az elidegenített birtokrész és a tényleges birtokos felsorolása.
Az apátságok, kolostorok, stb. felsorolása a jelenlegi apát, illetve birtokos vagy zálogbirtokos nevének és a zálogösszegnek feltüntetésével. Néhány, Thököly István hűtlenségi pere folytán konfiskált birtok.
Felnémeti:
szőlő – malom – Gombaszegen, mely egykor Szendrőhöz tartozott, kolsostor tomjai.
Újhely:
Az újhelyi domonkos kolostorhoz (egykor putnoki birtok része volt) egykor zsellérek és szőlők is tartoztak.
Szedékerte:
Egykor Sáros oppidumhoz tartozott. Jelenleg zálogban. (Zálogösszeg feltüntetve.)
Beregszász:
A birtokhoz szőlő is tartozik.
Felső-Magyarországon lévő, elidegenített egyházi javak. (Abaúj, Borsod, Gömör, Sáros és Szepes m.)
(Borsod m.): abbat. Tapolcza (Borsod de Pagy) Borsod possessio – Zirch (Szircz) portio – Felnémeti portio (Felnemethy) – claustrum Lád (Láad) – Gombaszeg? (fenti jószágok az egri káptalan birtokai)
(Gömör m.): Rozsnyó a hozzátartozó Lispeky-vel és Velkő-vel , ezek egykor Putnokhoz tartoztak.
(Ung m.): praepos. Lelesz.
(Zemplén m.): Claustrum in Ujhely (Zemplén megyében), ugyanitt domonkos kolostor romjai
(Abauj m.): praepos. Jaszóiensis – praepos. Misleiensis – abbat. Széplak
(Sáros m.): Szedekerte (Szedékencze) – Mochnya
(Szepes m.): praepos. Scepusiensis
a Lapis Refugii-hez (Menedékkő) tartozó jószágok (bona Lechnicz/Szepes abbatiae)
Schavnik és a hozzátartozó három possessio: Tepliczka – Vidernik – Lucsivna (Luczignia) – Dravecz – praepos. Landoczensis és possessio Landek (Landok) – Hanusz (Hannus)-falva – Alsó-Lábs
(Bereg m.): Beregszász oppidumban (Bereg m.) szerzetesi birtok

Content provider