HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 049.

Date 1672. december 30. Késmárk
Description

3 old. latin, eredeti alírások, pecsét 2 pld.

Text

(Összeírás), melyet a késmárki harmincados Horváth Kristóf foglalt írásba. – (ház, allódiális épületek, állatok, gabona összeírása)
Kis-Késmárk:
kőház, tartozékokkal, benne néhány bútordarab – a szérűn (supra pavimentum) árpa (szepesi köbölben) – A suburbium-ban allódium, melyhez szántóföldek, rétek és kertek tartoznak. – llódiális állatállomány: fejőstehén, igásló, sertés közös, tinó, előző évi – vasalt szekerek, egyik ép, másik törött állapotban eke- tartozékokkal (nem részletezve) – Az allódium csűrjében kepében és kalangyában búza, rozs, árpa és zab „in certum numerum” – káposztáshordó – A levágott szalma tárolására kosár, sarlóval (kaszával) együtt. – A Poprád vize mellett „Mossoház”, a benne lakó jobbágy censust nem fizet, de különböző ház körüli szolgálatok fejében kapta a lakást. – Thököly Imre által adományozott mentességük következtében censusuk nincs.
Tóthfalva:
zsellér, névvel
Almássy Ferenc javai.
(Szepes m.): Kis Késmárk – Tóth Falva

Content provider