HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 022.

Date 1723. augusztus 27.
1725. december
d. n.
1720
Description

1. 4 old., latin másolat.
2. 1725. december 20. Extractus Aestimationis.
3. Extractus Aestimationis, melyet a Rákóczi-javak becsléséből készítettek 1720 körül.

Text

„Extractus”, melyet a kamarai kassai számvevősége készített. – Becslés a birtokrészeken lévő jobbágytelkekről és ezek szolgáltatásairól. – „iure haereditario” birtokolt jószágok, ezért a becslésnél 5%-os tőkeértékkel számoltak, ugyanakkor az összeíró mindenütt feltüntette az alap-értéket is.
Kazincz:
lakott- és pusztatelkek – gabonakilenced – bortized (hordószám) erdő – malom, két kőre
Ormos:
jövedelem értéke a szántóföldek és rétek után – tölgyerdő (makkoltatható sertések száma)
Harnocz:
gabona- és borkilenced becsértéke
Vadha:
ugyanaz mint az előző erdő becsértéke
Összes becsült érték: fl. 1260 – fl. 9393, 20 – Az előző astimatiók revíviziója és korrekciója – 5%-kal számított tőkeérték
Kaza:
A tölgyerdőben makkoltatható sertések száma az előző becslésekkel szemben csökkent, a becsérték alacsonyabb. – vitás pusztatelekre vonatkozó bejegyzés
Kazincz:
kocsma és mészárszék jövedelme pótlólag felvéve, valamint egy egész jobbágytelek értékelése
Harnocz:
legeltetésből származó jövedelem utólagos felvétele – A többi jószágnál csak összesített becsérték feltüntetve. – Végül összesítés, végösszege: fl. 33569,30
Kassa:
lakott- és pusztatelkek becsértéke (5%-kal számított tőkeérték) – educillatio jövedelem – malom jövedelme – dézsmabor értéke – makkoltatás jövedelem (tölgyerdő a makkoltatható sertések számával) – gabonából származó jövedelem
Kazincz:
gabona- és borkilenced értéke – tölgyerdő l. Kaza – malomrész jövedelme – vitás jobbágytelek
Ormos:
az előző aestimatiónak a tölgyerdőre vonatkozó értékelése és korrekciója – Extractus aestimationis
Harmocz:
gabonakilenced és bortized értéke – tölgyerdő jövedelmének értéke – allódiális szőlő értéke – legeltetésből származó jövedelem
Mucsony:
tölgyerdő jvöedelmének értéke – vámjövedelem értéke
Sajó-Ivánka:
gabona- és borkilenced értéke
Az egyes portioknál és possessioknál különböző birtokjogi bejegyzések. – Végül: helységenként a becsérték összessége. – Végösszeg: fl. 21038,13 1/3
Dőri András birtokrészei.
(Borsod m.): Kazincz portio – Ormos praedium – Felső Barczika praedium portio – Harnocz praedium portio – Vadna praedium portio – Sajó Ivánka portio – Veleszt – Kaza portio – Kazincz – Ormos praedium – Felső Barczika praedium – Harnocz praedium – Mucsony praedium – Vadna praedium – Sajó Ivánka portio – Veleszt

Content provider