HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 023.

Date 1726. február 18.
1726. január 23.
1724. december 22.
Description

521. 13 old. német, eredeti aláírás.
2. Conscription c. összeírás, 3 old. német 1726. január 23.
3. Becslés 1724. december 22.

Text

„Conscriptio”, melyet Bernardy Mihály Hütter Schreiber készített. – (Összeírás: subditusok név szerint, állataik, szolgáltatásaik)
Dobsina:
egyes házak lakóinak neve (szénégető, paraszt, stb.) – ökör, ló, tehén, juh, census – földek és kertek – káposztás- és gyümölcsös (hosszúságuk és szélességük ölben) – Szt. Mihály napi census összesen – munera – az egyes lakosok közötti zálogos és egyéb ügyekre vonatkozó bejegyzések, hivatkozás egy, azóta elveszett iratra – 5 jobbágy a csetneki uradalomnak fizet censust, nem az új földesúrnak. Ezek részletes összeírása. – Felső-zsolcai jobbágy földesúri hovatartozása vitás. Ezek taxájukon kívül különböző robottal is tartoznak. – Azok a „Berg-Hauer”-ek, akik puszta telekre telepedtek, idővel azon házat építeni kötelesek és a jobbágyi szolgálatokat vállalni. – Tisztázatlan helyzetű, volt Rákóczi-jobbágyok felsorolása. – Táblázatban.
Dobsina:
lakosok nevei – lakóházak – „Hoststat”: hosszúsága, szélessége – ökör, ló, tehén, juh – szántóföldek, rétek – méhkasok – vaskohók (részjog, teljes jog) – vasbányák – census (extra-census) – Pénzbeli és természetbeli földesúri járandóságok összegzése 1724–1725-ből. – 5, illetve 6%-kal számított tőkeérték két rovatban feltüntetve. – Fundusok, szántóföldek nélkül, részben lakottak, részben puszták, ezek után jelenleg semmiféle szolgálattal nem tartoznak, mivel taxát fizetnek.
Ugyanez az aestimatio teljesen azonos szöveggel ehhez a fent részletezett aestimatiohoz fűzve dátum és aláírások nélkül.
Rákóczi-Aspermont javak.
(Gömör m.): Dobsina oppidum

Content provider