HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 021.

Date 1717. május 13.
1716. július
Description

1. 6 old. latin, eredeti aláírás, pecsét.
2. 1716. július 10. Dúlháza összeírás 2 old. latin, eredeti.
3. 1718. március 18. becslés 3 old. A kamarai számvevőszék megbízásából készítette Csernei János coadjuctor.

Text

„Conscriptio”, melyet Böller Ferdinánd diósgyőri provisor készített.
Összeírás: jobbágyok név szerint, állataik, az általuk művelt szántó, kasáló, úrbéres szolgáltatásaik.
Dulháza:
Curiális telken faházak (3), jól lakhatóak. Leírásuk, előző lakóik megnevezése. – Az egyik házhoz faistállók, csűr és gyümölcsöskert is tartozik. Három nyomásban megművelt szántóföldek (az egyes nyomásokba vetett mag köbölben), rétek (szekér széna terméssel). – tölgyerdők (makkoltatható sertések száma), határaik – Malom a Balog vizén két kőre (jövedelme: búza és árpa köbölben). A malomhoz kender- és kásatörő kölyük is vannak. – jobbágynevek – fiúgyermekeik száma, éveik számának feltüntetésével – ökör, tehén, tinó, csődör, kanca, juh, kecske, sertés, méhkas – fundus nagysága – rét (szekér széna termés) – szántóföld (vetés kassai köbölben) – pusztatelek – szökött jobbágyok – robot: mindenfajta mezei szolgálattal tartoznak – dézsma: minden gabonavetés után tizeddel tartoznak
Harmacz:
dézsmával nem tartoznak – erdejük tüzifának alkalmas
Pangyelo:
Curia puszta fundusa, melyhez két nyomásban művelt szántóföldek (vetés köbölben) tartoznak Kaszálók (szekér széna-szám) – tölgyerdők (makkoltatható sertések számával) – kilenced: csekély földterület után – educillum jövedelme ismeretlen, a jobbágyok a szokásoknak megfelelően használják – malom: a földesúr engedélyével a falu lakói már régi időkben saját használatukra malmot építettek, ennek azonban a kevés víz miatt jövedelme is csekély – servitia – munera: a jobbágyok a szokásos szolgáltatásokon kívül még évente egy-egy magyar forintot adnak
Mastinicz.
Sessiok összesen, melyek egy részét a társbirtokosok, másik részét a Galambokiak bírják. Az itt lévő szántóföldeket már régóta nem művelik, a bozót is felverte őket. – A rétet abban az évben a szomszéd falu (Zsaluzsány) lakói Szt. Mihálykor fizetendő bér fejében legelőnek használják. – tölgyerdők (sertések száma), jövedelme a részbirtokosok között megoszlik – fehéragyag-bánya, jövedelme – A falu (Zsaluzsány) fazekasai a faizásért évente összzesen 100 fazekat tartoznak adni a különböző részbirtokosoknak.
Dulháza:
Egy curialis funduson három curia nobilitaris. – Leírásuk. A szükséges tartozékokkal, istálló, csűrök, pincék, gazdasági felszerelések. A birtokosok megnevezése. – A három nyomásban művelt szántóföldek leírása: első-második-harmadik vetésre jutó vetőmag mennyisége kassai köbölben. – káposztáskertek – malom két kőre (jövedelme kassai köbölben) – zsellérnevek – robot: kézi- vagy gyalogrobottal szükség szerint szolgálnak
Belény:
hűtlenség és magszakadás következtében háramlott a fiscusra – féltelkes jobbágyok névvel – zsellérnevek – robot: mindenfajta mezőgazdasági munkával szolgálni tartoznak
Aestimatio – A becsérték 5-, illetve 6%-os tőkeértéke két rovatban feltüntetve
Dulháza:
3 curia nobilitaris tartozékokkal, valamennyi egy curialis funduson, egynek számítva. – hozzá szántóföldek, melyeket három nyomásban művelnek (vetésmennyiség kassai köbölben megadva), rétek (szekér széna termés) – malom két kőre (jövedelme kassai köbölben) – malom, egy kőre, kása- és kendertörésre – káposztáskertek – összes becsérték 6%-os 3189,33 – 5%-os 3827,20
Kisfaludi Gábor magvaszakadtával a fiskusra szállt javak.
(Gömör m.): Dulháza – Harmocz – Pangyelok – Mastinicz praedium – Belény possessio

Content provider