HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 020.

Date 1712. június 10. Korpona
1712. július 26.
Description

1. 8 old. latin, eredeti aláírás, pecsét.
2. Becslés, 6 old. latin, eredeti.
Készítette: Csernyánszky Ferenc alszámvevő a Magyar Királyi Kamarának. Aestimatio Pozsony, 1712. július 26.

Text

„Conscriptio”, melyet Fabriczy Jakab Hont megyei fiscális készített. – Összeírás: jobbágyok szám szerint, szolgáltatásaik, allódiális javak.
Felső-Szud:
Curialis possessio, a Dulay-család örökjogon bírja. – Közepes minőségű szántóföldek, csekély legelővel. – Erdők, tüzifa-kitemelésre alkalmasak. – Szőlőhegy. – Egy egész telekhez egy nyomásban tartozó szántóföld (8 pozsonyi mérő vetésre), valamint rét (3 szekér szénát termő) lakott telkek összesen (egész-, fél-, negyed, azaz zsellértelek) – Robot: akinek igásállata van, az allódiumhoz ekés- vagy fuvar-robottal szolgál. Aratáskor mindenfajta szolgálattal tartoznak. Akinek nincs marhája, a földesúr kívánsága szerint gyalogrobottal tartozik. – census nincs – munera: dézsmabeszedéskor és karácsonykor egy-egy tyúkot adnak – dézsma: tizeddel és kilenceddel gabonából és borból tartoznak – búza (pozsonyi mérőben) – zab és tönköny (pozsonyi mérőben) – árpát itt nem vetnek – A szőlőben részben fagy, részben jégeső miatt négy éven keresztül igen alacsony volt a terméshozam, ezért az ebből számított átlag is alacsony. – hegyvám az extraneusoktól (zab és tyúk), értéke – allódium: hozzá három nyomásban művel szántóföldek (pozsonyi köbölben megadott vetés) és rétek (szekér széna termés) tartoznak – szőlők (kapásban, terméshozam hordószám). Ezeket a szőlőket nem robotban, hanem bérmunkában műveli!
Bács:
A dézsma árendában (tized és kilenced lenne, de a kilenced nincs) – allódiális szántóföldek, rét: nincs – malom egy kőre, zálogban
Kis-Sipek:
puszta szőlőhegy – dézsma árendában (tized) – kilenced itt sincs – földesúri malom egy kőre, jövedelme csekély.
Az elzálogosított és elidegenített portiok felsorolása az elzálogosítás, ill. eladás összegének és az új birtokosok nevének feltüntetésével. – A Duloy család passziváinak felsorolása. A kötelezvény keltének és összegének, a kamatnak, valamint a hitelező nevének feltüntetésével, s egyéb, a kölcsönre vonatkozó bejegyzésekkel.
Felső-Szuda:
jobbágytelkek (nagyság szerint felsorolva és összegezve) – census nincs – robot: a földesúr kívánságának megfelelően – igaerő összesítve, meghatározott számú napot tartozik ekés vagy szállítási robotban tölteni – Kétféle becsérték, nagyobb, illetve kisebb munkát véve alapul. – A negyedtelkesek vagy zsellérek („quartalistae seu inquilini”) heti két nap gyalogrobotottal tartoznak. Ennek becsértéke. – munera: aratáskor és karácsonykor egy-egy tyúk, összesen vett értéke – tized és kilenced gabonából és borból – együtt búza és rozs (pozsonyi mérőben) zab és tönköny (pozsonyi mérőben) – értékbecslés – bor hordószám – értékbecslés – Hegyvám az extraneusoktól: zab és tyúk, értéke feltüntetve. – Az allódium hozama tavaszi- és őszi vetésből (pozsonyi mérőben) (vetésre egyharmada leszámítva). – az allódium kaszálóján termett széna (szekérben) – Allódiális szőlő (nagysága kapásban), a ráfordított összeg és a várható termés (hordóban) feltüntetésével. A termés és a megművelés értékének különbsége, a haszon megadva.
Bács:
A dézsma árendában van. – Allódiális szántók (l. Felső Szud) – malom egy kőre, zálogban
Kis Sipek:
dézsma, árendában – malom, jövedelme víz- és őrölnivaló hiányában csekély
Összes becsérték: fl. 1951,85 – 5- és 6%-kal számított tőkeérték.
Dulo-féle fiskális javak.
(Hont m.): Felső Szud – Bács – Kis Sipek (Szépek) (Kis Szépek)

Content provider