HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 052.

Date 1721. október 24.
Description

4 oldal hitelesítés nélküli másolat, latin nyelvű.

Text

(Conscriptio) Keletkezési körülményei ismeretlenek. – Összeíró: Barinay Ferenc budai kerületi procurator fiscalis.
Abád:
birtok földrajzi helyzete – jobbágynevek (bíró, esküdt) – Adózás: ekefogatonként 1–1 tallért fizetnek, ezen kívül sem egyéb adóval sem robottal nem tartoznak (10 ekefogatuk van). – zsellérek adója: 38 1/2 dénár (név és szám említése nélkül) – Szabad költözködési jog és az összeírással kapcsolatos aggodalmakra vonatkozó feljegyzés. – A Pap-család itt lakó embereinek (homines) névszerinti felsorolása, egy fiúgyermekkel. – A szántóföldek fövenyesek, egyszer szántják őket. – rét csekély – erdő nincs, csak néhány füzes a Tisza mentén – Malomhely nincs, de nem is lehet, mert itt száraz malmot használnak. – Educillum: évi jövedelme készpénzben fl. 10. – Ez a helység vendégfogadóul is szolgálhat. – mészárszék: a mészáros fl. 12-t fizet – átkelőhely
Tomaj:
Földjeit extraneusok kaszálják, egy-egy boglya után 6 polturát adnak (összesen 200 boglyájuk lehet). Ha legeltetnek, egy-egy marha után 3 polturát fizessenek. – szántóföldek: a földesúrnak az alábbi tized jár utánuk: búza 120 pozsonyi mérő, árpa 90 pozsonyi mérő, törökbúza 80 pozsonyi mérő, kevert 15 pozsonyi mérő
Bánhalma:
Részben a kunhegyesiek bírják árendában, 4 fl-ért. – Földjein 200 barmot a Pap-család legeltet.
Kamarai birtok volt Simon-Forgách és Pap család javai.
(Heves m.): Abád – Tomay praedium – Bánhalma praedium

Content provider