HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 051.

Date 1720. március 16. Sziget
Description

12 oldal, latin nyelvű másolat hitelesítés nélkül.

Text

„Conscriptio et aestimatio” néven jövedelem összeírás és birtokok összeírása a bérleti idő lejárta, ill. a bérlő halála után készült, amikor is a kamara új birtokosnak akarta adni. – Összeíró: Johann Christian Wagner szigeti provisor. – Conscriptio seu aestimatio.
Apáthi:
4 egész lakott sessio – jobbágynevek, jövevények, megjelölve eredeti lakhelyük – A jobbágyok (fiskális) évi censusa: fl. 32. – A külső zsellérek („extranei vero qui inquilini vocant” a faluban tartózkodásuk idejével) többszöri bírói figyelmeztetés ellenére is (azt semmibe véve) mai napig Apátiban tartózkodnak, sem fundusuk, sem valamiféle állandóságuk (stabilimentum) nincs. – Robot: azt állítják, hogy mind igás-, mind kézirobotjuk megváltása a fenti 32 forintban benne foglaltatik. – dézsma: méhkilenced, disznótized, gabonakilenced, (búza, árpa, zab, törökbúza és olasz muhar, pannicum) – Tölgyerdő nincs, de az erdő tüzifának alkalmas, a faizásért fl. 12-t fizetnek. A tüzifát Szigetre adják el, innen a 12 ft. jövedelem. – malom: censusa fl. 2 – Allódium romokban, hozzá kért, gyümölcsös, rét és szántó tartozik, utóbbit a fenti 4 jobbágysessió földjeiből vették el. Egyéb földjei az adriáni praediumhoz felosztva; jövedelme nincs. – Educillatio: évente fl. 12-t jövedelmez (átmenő emberek részére szolgál). – Oldalanként a becsérték összegezve, s egyben a 4, 5 és 6%-kal számított tőkeérték is feltüntetve.
Adorján:
Földjeit az apáti jobbágyok élik. – 4 sessió, melyhez tartozó földből 60 hold megművelt, irtványból további 80 hold szántó lehetne. – Csekély tölgyerdő, kb. 90 sertés hízlalására. Terméketlen évben dézsmát harmadrészük leszámításával adnak (fl. 7,50). – Rétjük 35 kaszás, melynek censusa („Buglia-pénz”) 35 máriás = fl. 9,92. – A pusztákon gyümölcsöt termesztenek, adójuk 6 kiló szárított gyümölcs, fl. 12 értékben faizásból várható jövedelem fl. 12 szigetváriaknak.
Újfalu:
7 egész lakott telek – jobbágynévsor, zsellérnévsor – extraneusok névsora (A Szt. Jakabról elnevezett zselizi apátságból 3 évvel ezelött ide költözöttek.) – Árenda: 1701. óta évi 32 fl. árendát fizetnek, de ha robotolni nem akarnak, ezen az összegen kívül még telkenként 8 ft.-ot adjanak. – tölgyerdő 204 ártány hízlalására – szántó: 84 hold megművelendő – Kilenced: a szokásoson felül (l. Apáti) káposzta, len és kender-kilenceddel is tartoznak. – malom: census fl. 4
Belenczke:
4, egykor lakott telke ma puszta, földjeit az újfaluiak művelik meg. – Szántója: 42 hold, mivel a víz gyakran elönti, nincs megművelve, rajta erdő nőtt. – 72 hold művelve, róla kilencedet adnak. – rét: 12 kaszás, boglyapénz fl. 3,40 – tölgyes és egyéb erdő, csekély – Hasonlóképpen az újfalusiak élik egykori 3 sessisóját. – Szántója: 14 hold, de mivel a Dráva gyakran elönti, semmit sem jövedelmez, kivéve 3 holdat, mely magaslaton fekszik, ebbe törökbúzát vetnek. – dézsmája: 1 1/2 killa = fl. 1,50
Szent-Mihályfa: (Szt. Myhalfa)
rétje nincs – tölgyerdő 240 sertés hízlalására egyébként l. Apáti – Telkeit azelőtt 3 hospes lakta, jelenleg az ujfaluiak használják. – szántója: 36 hold, a termés után kilencedet adnak (részletezve) – tölgyerdeje kicsiny
Tóthi:
4 sessióját szintén az újfaluiak élik. – A zselizi apátság követeli magának. – Szántója: 45 hold, a termés után kilencedet adnak (részletezve).
Várad:
egykor 6 lakott telek, melyből jelenleg 3 puszta – árendája: ha nem robotolnak, évente fl. 24 – egyébként l. Apáti
Buios:
3 lakott sessio, árendája fl. 24 – 4 puszta sessio, árendája fl. 9 – (rétek és gyümölcsösök) – allodiális rét: 12 kaszás, 234 szekér fl. 12-ért (á den. 509) – szántó: 60 hold, termése után kilenceddel tartoznak (részletezve) – tölgyerdő, kicsiny – káposztás-, len- és kenderföldek
Csikota:
3 puszta telek, melyhez 12 hold szántó tartozik. – 90 hold, a vízáradások miatt vetetlen föld, melyből 30 holdat kaszálnak (60 boglyáért a jövedelem fl. 15), a legeltetésért fl. 5-öt fizetnek. – faizásért jövedelem fl. 14 – tölgyerdő 60 sertés hízlalására – gyümölcsös kert után fl. 5 – szárított gyümölcs fl. 9
Orgya:
Egykor lakott, ma puszta 3 sessio, melyekhez 15 hold szántó tartozik, használata után kilencedet adnak. – vegyes erdők 150 sretés hízlalására – malomhely
Az összeírás végén táblázatos kimutatás falvanként: a) évi jövedelem – b) 4%-kal számított tőkeérték – c) 5%-kal számított tőkeérték – d) 6%-kal számított tőkeérték.
Kamarai birtok, Huyn tábornoknak bérbe adott javak.
(Somogy m.): Apáthi (Appati) – Adorján (Adrian) praedium – Ujfalu (Uyfalu) – Belenczke praedium – Lakszandor (praedium) – Szent-Mihályfa praedium (Szt. Myhalfa) – (Tóthy) Tóthi praedium – (Varath) Várad pagellus – Buios pagus – (Csikoda) Csikota praedium – Orgyia praedium

Content provider