HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 053 / a.

Date 1720. július 31.
Text

Inventarium
Apáthi castellum:
A castellum részletes leírása (felvonóhíd a bejáratnál, a helységek: konyha, lakószobák, istállók, pincék, stb. felsorolása, házikápolna, kerektorony, és ezek jelenlegi állapota). – A castellumhoz tartozó kert fele a konyha szükségleteire szolgál, másik fele gyümölcsös. A Gyöngyös árvizeinek levezetésére a kerteken keresztül levezető árkok. Gyümölcsszárításra kemence. A kertek tinónevelésre is alkalmasak. Az egyik kert hosszában 150, széltében 100 lépés, a másik majdnem még egyszer akkora. Közvetlenül a bejáratnál kertészlak, ez télen zöldségtárolásra is szolgál. – Az épületek tetőzete romos. – A kertek mellett a juhász számára szoba és konyha, melyet sajtkészítésre és tárolásra is használnak. – Romos. 195 juh, ebből 10 fejős után 100 sajt és 12 icce vaj a hozam. – A konyhai vetemények számára szolgáló kert 80 lépés hosszú és 20 lépés széles. – Allodiális rét: 3 rét, összesen 29 kaszás és másik 3 rét, melyek összesen 55 kaszás nagyságúak. – A Gyöngyös patak mellett 3 kerekű malom. Évi hozama kb. 200 köböl gabona. A molnár-házhoz istállók és 1,5 kaszás rét is tartozik. Ugyanitt uradalmi káposztáskert. – Elhagyott és kiszáradt halastó. – A malom szomszédságában a királyi út mellett allódium (majorház); részben kőből, részben vert falból építve. Szekérszín és baromistálló „ungarico modo absque padimento erecta”. 12 férőhelyes újonnan épült lóistálló. – 4 férőhelyes sertésistálló és baromfiól. Mindkettő javításra szorul. Sövénnyel övezett szérűskert. – Az allódiális állatállomány: 2 bika, 15 tehén, 4 tinó, 6 borjú, 8 ökör. – Két szekér, négy eke, négy borona. – Az allódiális szántó 240 hold. Egy hold 2 pozsonyi köböl vetőmag után 12 keresztet hoz, ami 12 köböl magnak felel meg. (hatszoros hozam?!) Munkaerőhiány miatt a szántó nagy része jelenleg ugar. – A szántótól északkeletre öreg tölgyerdő, területe 400×600 lépés. – Romos téglaégető.
Apáti:
jobbágynévsor – sessió nagyság szerint – szántóterület, holdban – ökör, ló, tehén száma – rét, kaszások száma szerint – szőlők száma
Seregélyháza:
Deserta domusok. Földjüket az allodiátor használja. – Adózás: a jobbágyok sem kilencedet, sem más földesúri adót nem adnak, csupán robottal tartoznak. Minden fél sessió után heti 2 vagy 3 napot dolgoznak.
Nagy-Csemete (Csömöte):
40 kapás földesúri szőlő – Újonnan épült présház felszereléssel. Ugyanitt kb. 6 kapás pusztaszőlő. – Tölgyerdő: 400×1000 lépés területű.
Az allódiális felszerelés (élő- és élettelen) aestimatiója.
Apáti-castellum és tartozékai.
(Vas m.): Apáti castellum – Apáti possessio – Seregélyháza – Nagy-Csemete (Csömöte)

Content provider