Page 3, 58355 hit(s)

Budapest Főváros Levéltára
VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0160
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type egyetemleges kezességi okirat
Year 1914
Name Fuchs Leó, mint a "Scholtz C. A." cég meghatalmazottja
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0163
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type végrendelet
Year 1914
Name Vári Rezső Dr.
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0170
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type megállapodás
Year 1914
Name Márton Imre
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0180
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type jegyzőkönyv üzleti könyv hitelesítéséről
Year 1914
Name Stern J. Izidor
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0181
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type jegyzőkönyv zárt boríték elhelyezéséről
Year 1914
Name Czárán Zoltán
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0183
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type jegyzőkönyv sorsolásról
Year 1914
Name Magyar kir.Szent korona országai vöröskereszt egylet
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0193
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type jegyzőkönyv sorsolásról
Year 1914
Name Győr-Sopron-Ebenfurt vasút
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0194
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type jegyzőkönyv sorsolásról
Year 1914
Name Győr-Sopron-Ebenfurt vasút
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0203
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type jegyzőkönyv sorsolásról
Year 1914
Name Győr-Sopron-Ebenfurt vasút
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0210
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type jegyzőkönyv iratok és váltók letételéről
Year 1914
Name Barcsay Andor Dr.
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0217
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type kötelezvény
Year 1914
Name Kardos Pál
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0227
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type ajándékozási szerződés
Year 1914
Name Székely Saminé Goldscheim Róza
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0252
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type kötelező nyilatkozat
Year 1914
Name Hüttl Frigyes
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0258
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type nyilatkozat, hozomány átvételéről szoló nyilatkozat
Year 1914
Name Buday Dezső Dr.
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0277
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type egyetemleges kezességi okiratok
Year 1914
Name Spitzer Miksa
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0280
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type haszonbéri szerződés
Year 1914
Name Janitschek Nándorné özv. Vondra Mária
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0281
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type jegyzőkönyv ténytanusításról
Year 1914
Name Strasser Alfréd
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0287
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type kötelezvény
Year 1914
Name Lénárt Mór
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0289
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type kötelezvény
Year 1914
Name Röck Gyula
Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0290
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type jegyzőkönyv árverésről
Year 1914
Name Salamon Zsigmond Dr., mint a magyar általános takarékpénztár részvénytársaság ügyésze