HU BFL - VII.151 - 1914 - 0160

Reference code HU BFL - VII.151 - 1914 - 0160
Database Notarial deeds
Title of archival unit VII.151 - Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Rupp Zsigmond közjegyző iratai
Type egyetemleges kezességi okirat
Year 1914
Reference number 0160
Description csatolva: másolat 2 példányban, végzés, meghatalmazás kelt Bp. 1914.02.05.másolat a budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszéki céghivatal cégjegyzéke, 2 példányban.
magyar
Participant
Name Fuchs Leó, mint a "Scholtz C. A." cég meghatalmazottja
Status/occupation cégjegyző
Address/Location Budapest V. Fürdő u. 2.

Name Fuchs Leó
Status/occupation cégjegyző
Address/Location Budapest V. Fürdő u. 2.

Name Fehér Miksa, mint a "Scholtz C. A." cég meghatalmazottja
Status/occupation igazgató
Address/Location Budapest V. Fürdő u. 2.
Current lot number 24514

Content provider