SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 82

Database Minutes of corporate bodies
Type SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 82
Description 1713. május 22., Szekszárd.Tolna vármegyének az ezen a napon és helyen tartott generalis congregatiójából kelt levele, amelyben arra kéri Somogy vármegyét, hogy publikáltassa területén a földvári vásárnapokat. Ezek a következők: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe (március 25), Péter és Pál apostolok ünnepe (június 29), valamint Szent István király ünnepe (augusztus 20). E vásári napok előtt baromvásárt is tartanak Földvárott. Tolna vármegye levele arról is tudósít, hogy e vásárprivilégiumot még Dolnyi István csanádi püspök és földvári apát nyerte Lipót császártól, de mivel a forradalmas időkben feledésbe ment, a jelenlegi földvári apát, Mednyánszky Ferenc most megújíttatta azt.
Source 15 TÓTH PÉTER: SOMOGY VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI

Search result navigation
Content provider