SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 81

Database Minutes of corporate bodies
Type SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 81
Description 1713. május 10., Laxenburg.VI. Károly császár levele, amelyben megparancsolja Somogy vármegyének, hogy együttműködve Auerspergh szigetvári parancsnokkal, nyújtson segítséget bizonyos rablók kiirtásában. Ezek a gonosztevők az elmúlt április hónapban jelentek meg két zászlóval Babócsa és Berzence környékén, illetve egy Bocskad nevű helyen. A császár arról is tájékoztatja Somogy vármegyét, hogy Auerspergh parancsnok felhatalmazást kapott, hogy az e célra szükséges lovasságot a Darmstadt-ezredből, a gyalogságot pedig a Tyrhamb-ezredből, valamint a Szlavóniában állomásozó rác katonaságból vonja össze.
Source 15 TÓTH PÉTER: SOMOGY VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI

Search result navigation
Content provider