SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 59

Database Minutes of corporate bodies
Type SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 59
Description 1713. január 12., Kismarton.Esterházy Pál nádor levele, amelyben utoljára figyelmezteti Somogy vármegyét, hogy haladéktalanul küldje fel Bécsbe azt az 1197 forintot kitevő összeget, amely az országgyűlés által a király számára megajánlott ajándékból reája esik. Ellenkező esetben a nádor az azonnali katonai végrehajtást helyezi kilátásba, amely elsősorban a vakmerő és szófogadatlan vármegyei tisztségviselők jószágait fogja sújtani.
Source 15 TÓTH PÉTER: SOMOGY VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI

Search result navigation
Content provider