SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 58

Database Minutes of corporate bodies
Type SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 58
Description 1713. január 9., Bécs.Az udvari tanács levele Somogy vármegyéhez, amelyben – hivatkozva a haditanácsnak a hozzája írott és másolatban mellékelt (lásd az 55. számú regesztát) levelére – felszólítja a vármegyét, hogy ne vessen ki a szigetvári lakosokra olyan terheket, amelyek meghaladják az erejüket és egyébként is igazságtalanok.
Source 15 TÓTH PÉTER: SOMOGY VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI

Search result navigation
Content provider