ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 71

Database Minutes of corporate bodies
Type ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1644.10.29.
Reference number 71
Place Esztergom megye közgyűlése, Újvár
Description Béky János Szalay Jánosnak, néhai Szalay Tamás alispán fiának nevében két nyugtát mutat be a vármegye szükségleteire nyújtott kölcsönökről. Elrendelik, hogy a következő ülésig az adószedők és az esküdtek – nyugtáik által – 1642-ig visszamenőleg számoljanak el bevételeikről és kiadásaikról egyaránt.
Source KÁNTOR KLÁRA: ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1638–1702

Search result navigation
Content provider