ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 70

Database Minutes of corporate bodies
Type ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1644.10.29.
Reference number 70
Place Esztergom megye közgyűlése, Újvár
Description Esztergom vármegye főispánjának parancsára közgyűlést tartanak. Mivel az alispáni szék üresedésben van, Baróthy Ferenc, újvári plébános, pozsonyi kanonok közvetítésével jelöltek lettek: Százady Ferenc, Halasi István és Kirvacz István. Az alispáni hivatalra Százady Ferencet választják meg, aki ünnepélyesen esküt tesz.
Source KÁNTOR KLÁRA: ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1638–1702

Search result navigation
Content provider