ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 714

Database Minutes of corporate bodies
Type ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 714
Description Esztergom vármegye és – a Rabutin ezred egyik dragonyos százada részéről – Mazler kapitány közt létrejött szerződés a katonaság ellátásáról. A szerződést (illustrissimus) Svajdler Jakab Antal /főhadbiztos/ előtt kötötték.1. Mind a gyalogos, mind a lovasporciót havi 6 forintban állapítják meg. Ezt az összeget nem az elszállásolt katonák vagy tisztjeik szedik be, hanem a vármegye adószedője, aki a kapitány vagy hadbiztos nyugtája ellenében fizeti ki.2. A császári katonaságot a császári regulamentumban előírt mennyiségű kenyérrel és hússal fogják ellátni. A lovasoknak szénát és havi 3 esztergomi mérő zabot, valamint szalmát adnak. Ezen kívül semmi mást ne követeljenek.3. A vármegye a jelenleg esedékes és a további porciókat egyaránt a mostani kivetés szerint fogja mindenkinek a szálláshelyére szolgáltatni, hogy se a tisztek, se a katonák ne járkáljanak egyik faluból a másikba.4. Ha a tisztek vagy a közkatonák közül valaki jó okkal elhagyja szálláshelyét, az előírt napi 4 garason kívül sem élelmet, sem másféle ellátást ne szedjen magának.5. A katona elégedjen meg azzal a világítással amit a szegény paraszt használni szokott. Ne követeljen magának díszes fekvőhelyet.6. Ne merészeljék a parasztot házából kizárni.7. Az ebéden és vacsorán kívül elfogadhatják a reggelit és az uzsonnát, azonban ne követeljék azt, mert kihágásnak számít.8. Ha egyik katona a másikat vendégül látja vagy megajándékozza, azt ne a házigazda terhére tegye, hanem saját pénzén vagy katonatársaival megosztva.9. A paraszt az utazni készülő katonának nem köteles szekeret és lovat adni.10. A katona ne követelje, hogy húsporcióját többféleképpen készítsék el, egy cipóhoz legyen elég 1 font hús vagyis pecsenye.11. Ne küldözgessék a parasztot vagy házanépét más falvakba, hogy számukra különféle holmikat vásároljon.12. A tisztek minden hónapban számoljanak el a vármegyével.
Source KÁNTOR KLÁRA: ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1638–1702

Content provider