ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 713

Database Minutes of corporate bodies
Type ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 713
Description III. Ferdinánd utasítása Literátus Orbán, Esztergom vármegye rovásadószedője részére.1. Mivel a Magyar Kamara ismeri Literátus Orbán hűségét és szorgalmát, ezért Esztergom vármegye rovásadószedőjévé nevezte ki és feleskette, hogy e szerint az utasítás szerint eljárva, hajtsa végre a dikák összeírását (dicatura). A legutóbbi pozsonyi diéta cikkelyeinek megfelelően kell eljárnia, hogy ne saját hasznára, hanem a közjó és az ország érdekében tevékenykedjen.feltüntetve a keltezésben az évet, hónapot, helyet. Ha ezek nem szerepelnek rajta, a bíró nem köteles azt elfogadni.19. A portaszámlálás végeztével a rovásadószedő a lajstromot megfelelően készítse el, foltok és vakarás nélkül tisztázza le. A főpénztárosnak saját pecsétjével és aláírásával kell átadnia. Egy másolatot tartson magánál, és szorgalmazza, hogy a vármegye a saját összeírási példányát szintén küldje fel a Kamarának.20. A rovásadószedő ügyeljen az összegyűjtött pénzre, nehogy idegen vagy hamis, esetleg értéktelen pénzt kapjon.21. Az adó címen beszedett pénzt csakis a pénztárosnak adja át, mert más személy elszámolását nem fogadják el. Számadásában hiány ne legyen. A rovásadószedő közpénzt ne fordítson saját szükségletre.22. A közadókra – a rovásadószedő tudomása nélkül – senki ne merészelje kezét rátenni vagy megakadályozni annak beszedését. Ezeket az utolsó diéta 47. törvénycikke szerint büntetik.23. Amelyik rovásadószedő ettől az évtől kezdődően hátralékot halmoz fel, attól – minden engedmény nélkül – az utolsó fillérig be fogják hajtani a hátralékot, mivel felesküdött.24. Esztergom vármegye rovásadószedőjének éves fizetése 40 forint lesz, költségeire pedig 10 forintot kap, az idei és a következő évre egyaránt. Ennyivel elégedjen meg és tartózkodjon a törvénytelen behajtástól.
Source KÁNTOR KLÁRA: ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1638–1702

Content provider