FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1051

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1711.12.02.
Reference number 1051
Place Székesfehérvár
Description Az alispán úr előadta, hogy a megye tudta és akarata nélkül az Esterházy ezred két századát a főhadbiztos a megyébe utalta ki. Az egyiket Ghyllany János báró őrnagy vezetésével Csákvárra, a másikat Zigoviny kapitány vezetésével Lovasberénybe. És ha innen kimennek, megengedik nekik, hogy más falvakba átmenjenek, amíg a hadi szemlének nem lesznek alávetve. Mivel pedig a két helységben való ellátásuk mód felett megterhelő, ha a főhadbiztos kimegy a szemlére, arányosan vesse ki őket a szomszédos falvakba is. Hogy a rendelkezés szerint ez megtörténhessen, Jagasich Ádámot és Ányos Györgyöt kiküldi a kisgyűlés az őrnagyhoz, hogy ezt a tisztekkel kölcsönösen megtárgyalva lehetővé tegyék.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider