FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1050

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1711.12.02.
Reference number 1050
Place Székesfehérvár
Description 1711. december 2-án, a Fejér megyében fekvő Székesfehérvár szabad királyi városban, Meszlényi János alispán elnökletével részleges közgyűlést tartott Fejér megye. Jelen voltak: Sprengh János a székesfehérvári prépost jószágigazgatója, Zádory Mihály a veszprémi káptalan nagyprépostja, Jagasich Ádám Esterházy József és Ferenc grófok tiszttartója, Appeltaur Gergely a heisteri birtokok és Fürst Kristóf a Batthyány uradalom számtisztje, Ányos György főszolgabíró, az esküdtek és más nemesek.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider