FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1035

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1711.10.06.
Reference number 1035
Place Székesfehérvár
Description Az alispán előterjesztette, hogy a főispán elrendelte ennek a kisgyűlésnek megtartását, hogyha ezen alkalommal valami kiigazítandó dolgok előjönnének, azokat ki kell javítani, és ha sérelmek jelentkeznének, azokat össze kell írni, és be kell nyújtani. És ezt is, azt is meg kell tenni, ahogy a nádor úr levelében a Győr megyei normát vette alapul.A szegény nép állapotának összeírása az elmúlt év előírásai szerint történjék, és azt fel kell küldeni a hadbiztossághoz. És küldjék fel ide az urakat: Kolosváry Mihály járásából Ányos Györgyöt és Fürst Kristófot, a másik járásból Vörös Jánost és Nagy Jánost vagy Fürst Kristóf csóri tiszttartót, akik a földesurak tisztviselőinek el fogják rendelni, hogyha kimennek az összeíráshoz, ragaszkodjanak az összeírás helyes végrehajtásához. Ányos György és Vörös János kapjanak 1 forintot, segítőik 50 dénárt.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider