FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1034

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1711.10.06.
Reference number 1034
Place Székesfehérvár
Description 1711. október 6-án Fejér megyében, Székesfehérvár szabad királyi városban Meszlényi János alispán elnökletével részleges közgyűlést tartott Fejér megye. Jelen voltak: Újváry Mihály a veszprémi káptalan kanonoka és dékánja, Kolosváry Mihály főszolgabíró és egyben a csókakői uradalom felügyelője, Vörös János, Ányos György főszolgabíró, más esküdtek és nemesek.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider