FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 132

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1694.11.27.
Reference number 132
Place Székesfehérvár
Description A megyei közgyűlés az összeírásra a járásokban a falvakhoz a járási szolgabírákat küldi ki, mindegyiket saját járásába. Kolosváry Mihály szolgabíró mellé segítségül adja Kumanovics Mihályt, a komáromi jezsuita rendház tiszttartóját, a másik szolgabíró, Albert Benedek segítségére a veszprémi káptalan küld ki egy kanonokot. Ennek akadályoztatása esetén Sallay Demetert, a Zichy család tiszttartóját kapja segítségül.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider