FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 131

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1694.11.27.
Reference number 131
Place Székesfehérvár
Description A megye rendjei mielőtt más közügyek intézésével foglalkoznának, a téli porciók kivetésével és felosztásával kapcsolatban, hogy az adódó nehézségeket elkerüljék, közös elhatározással szabályrendeletet hoztak. Elrendelik tehát, hogy az elkövetkező összeírás idején a falusiak minden vagyonukat, ingó és ingatlan javaikat, ökreiket, teheneiket, vetéseiket a járási szolgabírák előtt eskü alatt bevallani kötelesek. Végül pedig letagadott jószágaikat, vetéseiket, ökreiket, teheneiket, juhaikat, disznóikat, méheiket irgalmatlanul le kell foglalni a köz javára, a megye szükségleteire. Aki pedig a falusiak közül téves adatokat mond, vagy letagad valamit, és az kitudódik, 24 forintra meg kell büntetni. A határozatot közzé kell tenni.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider